1945 1950 1957 1970 1980 naglowek daty
napis

Szanowni Państwo!

Wystawa stała Centrum Dialogu "Przełomy" – Muzeum Narodowe w Szczecinie jest w trakcie organizacji. Otwarcie zaplanowano na 2015 rok.

Centrum Dialogu Przełomy CDP - zróbmy je razem.

06 maja 2015, 18.01
Przypominamy, że trwa konkurs "Sierpień ’80 – jubileuszowe wydanie gazety lokalnej". Nad okolicznościowym numerem gazety pracuje obecnie aż 31 młodzieżowych zespołów redakcyjnych z 12 szkół z województwa zachodniopomorskiego. Do połowy czerwca br. czekamy na najlepsze prace wyłonione przez Szkolne Komisje Konkursowe. Swój udział w konkursie zgłosiły...
16 kwietnia 2015, 07.38
Psychologia rozwojowa określa wyraźnie, że dziecko miedzy 7 a 12 rokiem życia funkcjonuje na poziomie konkretno-obrazowym. Zatem nauczanie takich pojęć, jak patriotyzm, tożsamość, tradycja, które są właściwe dla myślenia abstrakcyjnego, charakterystycznego dla następnego etapu rozwojowego człowieka, jest zadaniem wymagającym od nauczyciela kreatywnego...
14 kwietnia 2015, 13.58
22 kwietnia 2015 (środa), o godzinie 16.00 zapraszamy na spotkanie z prof. Bogdanem Musiałem „Prezent od Stalina”, podczas którego zostanie pokazana między innymi „mapa Stalina”. Moderatorem dyskusji będzie Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny. Prezent od...
31 marca 2015, 12.43
Centrum Dialogu "Przełomy" Muzeum Narodowego w Szczecinie zaprasza na spotkanie w ramach forum wymiany doświadczeń nauczycieli poświęcone edukacji społecznej pt. "Dzieci w świecie trudnych słów". Są to zajęcia kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Problem uczenia dzieci takich pojęć, jak patriotyzm, tożsamość, polskość czy tradycja...
1945-1949 Ziemia "obiecana" 1950-1957 Mroczne lata 1957-1969 Zawiedzione nadzieje 1970-1979 Cena wolności 1980-1990 Sen który się spełnił

1945-1949
Ziemia "obiecana"

Na Pomorze Zachodnie przybywali – dobrowolnie lub z konieczności ­− ludzie, którzy widzieli tam dla siebie szansę na lepsze życie lub możliwość schronienia się przed prześladowaniami politycznymi, oraz tacy, którzy szukali tylko łatwego zarobku.

1950-1957
Mroczne lata

Bez aparatu bezpieczeństwa nie byłoby możliwe zdobycie władzy przez PPR i pokonanie podziemia. Wraz z ustanowieniem monopolu PZPR zaczęła realizować zadania, które wynikały z tezy Stalina o zaostrzaniu się walki klasowej wraz z postępem budowy socjalizmu.

1957-1969
Zawiedzione nadzieje

W 1966 roku przypadała wyjątkowa, tysięczna rocznica chrztu Polski. Główne uroczystości poprzedziła dziesięcioletnia Wielka Nowenna, której program w ocenie władz wykraczał poza sferę religijną i miał charakter polityczny.

1970-1979
Cena wolności

Lata siedemdziesiąte upływały w atmosferze odprężenia w stosunkach Wschód − Zachód. Warunki do podjęcia takiej polityki zostały stworzone wraz z zawarciem w 1970 roku układów radziecko - niemieckiego i polsko - niemieckiego o uznaniu niezmienności granic w Europie.

1980-1990
Sen który się spełnił

Polska lat osiemdziesiątych była krajem pogrążonym w kryzysie gospodarczym. Coraz więcej towarów było reglamentowanych, a ludzie stali w niekończących się kolejkach. Euforia, jaka ogarnęła społeczeństwo po Sierpniu'80 zakończyła się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

I

43. rocznica Grudnia 70'

grudzie 1970 r 20090903 1984252817W Szczecinie 17 grudnia w proteście przeciwko polityce władz po raz pierwszy w powojennej historii na ulice wyszły tak wielkie rzesze ludzi. Udali się oni pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Nikt z władz nie chciał jednak rozmawiać z protestującymi. Kiedy pojawiła się groźba, że tłum wedrze się do budynku, padły pierwsze strzały.

W tym dniu zginęło 13 osób. Nazajutrz robotnicy już nie wyszli na ulice. Zawiązał się Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, do którego przystąpiło przeszło 117 zakładów pracy ze Szczecina i całego regionu.

Komitet sformułował 21 postulatów i rozpoczął negocjacje z władzami. Była to wyjątkowa w skali kraju sytuacja, gdy w Szczecinie powstała swego rodzaju „republika miejska”. Doświadczenia szczecińskie zostały później wykorzystane w całym kraju.

43. rocznica Grudnia 70'

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Więcej …

Projekt "Opowieść grudniowa - alternatywna lekcja historii ze Szczecina" dofinansowany ze środków Muzeum Historii polski z siedzibą w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm jutra"

stopka-projekty-wywiady-opt