Stylowo w Przełomach

Stylowo w Przełomach

Seminarium pt. Progi pamięci

Seminarium pt. Progi pamięci

11 listopada 2017 roku w Przełomach

11 listopada 2017 roku w Przełomach

Debata pt. „Miejsca pamięci w dziejach współczesnych”

Debata pt. „Miejsca pamięci w dziejach współczesnych”

Sowieckie represje przeciwko Polakom. Stan i perspektywy badań

Sowieckie represje przeciwko Polakom. Stan i perspektywy badań

Muzeum Muru Berlińskiego – lekcja historii MNS – CDP

Muzeum Muru Berlińskiego – lekcja historii MNS – CDP

Poczdam – lekcja historii MNS-CDP

Poczdam – lekcja historii MNS-CDP

Prace remontowe w muzeum

Prace remontowe w muzeum