Ze Szczecina bombardowano Polskę

Ze Szczecina bombardowano Polskę

Aktywność Armii Krajowej na Pomorzu Zachodnim

Aktywność Armii Krajowej na Pomorzu Zachodnim

Pierwszy dzień w Szczecinie Piotra Zaremby

Pierwszy dzień w Szczecinie Piotra Zaremby

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Pionierzy

Pionierzy

Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947

Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947

Stacjonowanie wojsk radzieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Stacjonowanie wojsk radzieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Armia radziecka na Pomorzu Zachodnim

Armia radziecka na Pomorzu Zachodnim