Na początku tego roku minęła 99. rocznica wybuchu powstania w Mińsku Litewskim (dawna nazwa dzisiejszej stolicy Białorusi). O zwycięskim zrywie, dziś będącym w pamięci niewielu Polaków, opowie dr Wojciech Lizak podczas spotkania, które odbędzie się 13 czerwca w sali konferencyjnej Centrum Dialogu Przełomy. Początek prelekcji o godzinie 17.00, wstęp wolny.

W lutym 1918 r. w Mińsku Litewskim wybuchło powstanie. Przeciwko kilkutysięcznej armii sowieckiej wystąpiła kilkusetosobowa grupa Polaków. Szybko opanowali oni miasto, przepędzając bolszewików na wschód. Była to jedna z najlepiej przeprowadzonych polskich akcji powstańczych, porównywalna jedynie z powstaniem wielkopolskim, obecnie niemal całkowicie zapomniana.

Wydarzenie będzie też okazją do przypomnienia tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego – tego, czym było pod względem prawno-politycznym, kulturowym i narodowym. Zgromadzeni poszukają odpowiedzi na pytanie, czy cokolwiek z tego dziedzictwa przetrwało do dziś, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, zamieszkiwanym w części przez przesiedleńców z Kresów Wschodnich i ich potomków.

Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna