Zapraszamy na debatę pt. „Miejsca pamięci w dziejach współczesnych – jak kształtują naszą pamięć? Perspektywa polska, ukraińska i niemiecka”, która odbędzie się 27 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Dyskusja  połączona zostanie z prezentacją wyników badań prowadzonych przez stypendystów Sieci Ziem Zachodnich i Północnych: Nancy Waldmann oraz Liubomyra Khakhulę.

Zastanowimy się, w jaki sposób miejsca pamięci – w tym nowoczesne muzea, a także pomniki i nazwy ulic objęte tak zwaną ustawą dekomunizacyjną – kształtują naszą pamięć o przeszłości. Perspektywa polska zostanie zestawiona z ukraińską oraz niemiecką – rozważane będą podobieństwa oraz różnice w postrzeganiu najnowszej historii Europy Środkowej, a także zróżnicowane, obecne w dyskursie publicznym, narracje historyczne. 

Nancy Waldmann, niemiecka dziennikarka, pracuje nad zagadnieniem zarządzonej w Polsce dekomunizacji miejsc pamięci i reakcji na nią mieszkańców terenów zachodniej i północnej Polski. Liubomyr Khakhula, ukraiński badacz z Lwowskiego Muzeum Historycznego, analizuje relację między muzeami, a pamięcią oraz sposób przedstawiania II wojny światowej na wystawach muzealnych w Polsce i na Ukrainie. 

Wydarzenie jest organizowane w ramach działalności Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Konsorcjum skupia najważniejsze ośrodki badawcze i muzealne z terenów przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. W skład wchodzą, obok Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, także Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.