W dniu Narodowego Święta Niepodległości Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy zainaugurowało cykl o nazwie - „Spotkania rodzinne w Przełomach”. Pomysłem przewodnim jest przybliżenie historii miasta i regionu  wielu pokoleniom. 

Wszyscy goście, od trzymiesięcznego uczestnika po pamiętających czasy wojny i tułaczki, otrzymywali przy wejściu do muzeum miniaturę polskiej flagi. Rodzicom z dziećmi udostępniono salę edukacyjną, gdzie najmłodsi czekając na spotkanie mogli wypełniać kolorowanki z symbolami narodowymi, dorośli zaś podziwiać nowe nabytki magazynu otwartego. 

Dziadkowie z wnuczętami, rodzice z małymi dziećmi oraz młodzież wspólnie zapoznawali się z wystawą stałą. Dorośli dzielili się wspomnieniami z czasów dzieciństwa, młodości, pierwszej pracy. Ze wzruszeniem wypowiadano nazwy miejscowości z Kresów, Kazachstanu, Litwy, Wielkopolski, z ziemi kieleckiej, krakowskiej, skąd pradziadkowie zgromadzonych przybywali na Pomorze Zachodnie po wojnie. Zwiedzający wspominali rodzinne historie czasów przełomów niekiedy trudne i te niezapomniane. Starsi interesowali się ważnymi wydarzeniami z najnowszej historii Polski, młodsze pokolenie zapoznawało się z nieznanymi mu przedmiotami, próbując odgadnąć – tzw. towary luksusowe z tamtych lat. Wiele emocji wywołał film o naszej drodze do wolności oraz wspomnienia tych, którym dane było uczestniczyć w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Szczecinie lub Koszalinie.

Po rodzinnym zwiedzeniu wystawy stałej dorośli, którzy zatrzymali się na kawę lub herbatę w kawiarence „Przełomy”, otrzymywali sok owocowy dla dzieci bez dodatkowych opłat. 

Młodsi uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z nowej formuły poznawania historii najnowszej w MNS – CDP, a starsi – nadzieję na kontynuację spotkań rodzinnych w Przełomach pomagających tworzyć pamięć wspólną pokoleń.

oprac. Ewa Sobota