Zapraszamy w czwartek, 26 kwietnia, o godz. 17.00 na debatę publiczną "Narodowcy i komuniści. Szczecin 1945", która odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Wstęp wolny.

Jakie były początki polskiego Szczecina, kto – po objęciu miasta przez polską administrację – sprawował faktycznie „rząd dusz”? Kto nadawał ton wszystkim kluczowym działaniom podejmowanym w mieście i regionie? Czy Szczecin był miejscem, w którym szczególnie widoczne były wpływy dwóch przeciwstawnych jeszcze przed wojną obozów: endeków i komunistów? Co z tego zostało do dziś w pamięci i mentalności mieszkańców?

Na te tematy będziemy dyskutować w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy 26 kwietnia, w rocznicę zdobycia miasta w 1945 r. przez Armię Czerwoną. Debatę poprzedzi prelekcja historyka dr. Wojciecha Lizaka, który opowie m. in. o dwóch przeciwstawnych koncepcjach dotyczących przyszłości Polski: o polskiej myśli zachodniej oraz o pomyśle utworzenia polskiej republiki rad. Scharakteryzuje też ewolucję poglądów dwóch postaci mających istotne znaczenie dla powojennego Szczecina: wojewody Leonarda Borkowicza i prezydenta miasta Piotra Zaremby.