„Edukacyjne wykorzystanie dokumentu filmowego i filmu fabularnego” – to tytuł konferencji, która odbyła się 19 kwietnia 2018 roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Była to kolejna propozycja dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas wszystkich etapów kształcenia w ramach Forum Wymiany Doświadczeń.

Jako pierwsza zabrała głos organizatorka spotkania - edukatorka Edyta Szumocka. Podczas interaktywnego wykładu przybliżyła ideę edukacyjnego zastosowania filmu na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach wychowawczych. Zwróciła uwagę na związek emocji w metodach waloryzacyjnych(impresyjnych i ekspresyjnych)z możliwością wpływania na kształtowanie postaw oraz systemu wartości wychowanków. Zachęcała zgromadzonych do wykorzystywania dokumentu filmowego i filmu fabularnego na zajęciach dydaktycznych wbrew panującej wciąż tendencji do traktowania filmu jako nierównoprawnego narzędzia edukacyjnego. Kolejna prelegentka, Aneta Popławska-Suś(MNS–CDP), skupiła się na przybliżeniu kwestii skutecznego utrwalania więzi międzypokoleniowej poprzez wywiad i film. Przekazała obszerną teorię historii mówionej, podkreślała jej rolę w kształtowaniu postaw i wartości u uczniów, odnosząc się do podstawy programowej wybranych przedmiotów wszystkich etapów kształcenia. Podzieliła się również praktycznymi uwagami, w jaki sposób przygotować uczniów merytorycznie i technicznie do rozmowy ze świadkiem historii oraz zapisu filmowego wywiadu.

Końcowym punktem konferencji była prezentacja unikalnego filmu „Trzy dni w Szczecinie”. Nauczyciele obejrzeli fabularyzowany dokument o strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego i spotkaniu robotników z Edwardem Gierkiem, które odbyło się w styczniu 1971 roku w świetlicy głównej stoczni. Premiera filmu w Szczecinie miała miejsce dopiero w2013 roku – 37 lat od jego powstania.

oprac. Ewa Sobota