Trzeciej rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy towarzyszyło wiele wydarzeń adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Jednym z nich był konkurs wiedzy o historii powstania oraz działalności MNS–CDP, który odbył się 24 stycznia 2019 roku.

Do udziału w zmaganiach zaproszono sześć szkół, ich uczniowie oraz nauczyciele od początku istnienia MNS–CDP brali udział w konkursach wiedzy, wernisażach, spotkaniach autorskich, konferencjach metodycznych, eventach. Trzyosobowe zespoły musiały odpowiedzieć na losowo wybrane pytania –  po trzy za jeden punkt, po dwa za trzy i  jedno za pięć punktów, przy czym zadania o najwyższej skali trudności realizowano na podstawie zasobów wystawy stałej. Ustne wypowiedzi uczestników konkursu oceniało jury w składzie:

Dr Dariusz Kacprzak – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie – przewodniczący,
Edyta Szumocka – pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pomysłodawczyni konkursu,
Ewa Sobota – pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

Wyniki konkursu „Tropem historii niezwykłych. Centrum Dialogu Przełomy” prezentują się następująco:

Pierwsze miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w składzie:
1. Jacek Artyszuk
2. Marek Artyszuk
3. Igor Tomaszewski
Nauczyciel – opiekun zespołu pani Małgorzata Kikun,

Drugie miejsce drużyna Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie w składzie:
1. Zofia Kiełbasa
2. Aleksandra Pokorska
3. Zofia Wypych
Nauczyciel – opiekun zespołu pani Bożena Katarzyna Mańczak,

Trzecie miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie w składzie:
1. Patryk Jankowiak
2. Alicja Łuszkiewicz
3. Marcin Mazurkiewicz
Nauczyciel– opiekun  zespołu pani Katarzyna Grąbczewska.

Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach:
- Jakub Dolęga, Magdalena Rzempała, Ewa Staniszewska,
opiekun: pani Wiktoria Knap.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie:
- Maciej Śmiałowski, Tomasz Wdowczyk, Cezary Znyk,
opiekun: pani Agata Jakubcewicz.

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej:
- Kamil Bielak, Wiktoria Kucharczyk, Weronika Padoł,
opiekun: pani Agnieszka Łętowska.

Nagrody dla zespołów ufundowało konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, a pamiątkowe upominki przekazał Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Zwycięskiej drużynie  i wszystkim uczestnikom zmagań oraz ich opiekunom złożono gratulacje, zachęcając do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy dla uczniów szkół podstawowych województwa  – „Wiatr odnowy wiał”.

oprac. Ewa Sobota