VIII Dni Kultury Żydowskiej poświęcone będą nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i środkami masowego przekazu. Wystawy, dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, prezentacje dotyczyć będą między innymi takich zagadnień jak: reprezentacja kultury elitarnej i popularnej w mediach; sacrum i profanum w środkach masowego przekazu; polityka i kultura w mediach; reprezentacja grup środowiskowych i wiekowych w środkach masowego przekazu; media zaangażowane; pluralizm współczesny; religia w radiu, telewizji, prasie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu będziemy eksponować rolę kultury (i mediów) w kształtowaniu wspólnot lokalnych i regionalnych (miejskich, dzielnicowych, osiedlowych, szkolnych).

W trakcie festiwalu dyskutować będziemy o współczesnych koncepcjach kultury i mediów, tak jak się je rozumie w literaturze, filozofii i sztuce. Uczestnicy kolejnych spotkań festiwalowych podejmować będą także tematy, które mają podstawowe znaczenie dla rozumienia współczesnej debaty publicznej (terytorialne i ideowe zróżnicowanie mediów; środowiska lokalne i centralne w środkach masowego przekazu; rola mediów w animowaniu i podtrzymywaniu współczesnych konfliktów; współczesne marsze i pochody w radiu, telewizji, internecie i prasie; sfera symboliczna w mediach; przemoc symboliczna w mediach; kultura karnawalizacji życia społecznego i kultura negocjacji kulturowej; formy upamiętniania rocznic lokalnych i państwowych w mediach).

Miejscem festiwalowym będzie Piwnica Kany – pub współpracujący ze szczecińskim Teatrem Kana i znajdujący się tuż obok jego siedziby. Będzie to miejsce, w którym uczestnicy Adlojady będą mogli odpocząć i podzielić się wrażeniami z przebytych wydarzeń. Festiwalowym wieczorom będzie towarzyszyć muzyka na żywo.

4 MARCA 2019 | PONIEDZIAŁEK

18.00 | Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie | ul. Podgórna 15/16
Debata o biografii i twórczości Artura Sandauera z okazji 30. rocznicy śmierci krytyka
Cecylia Judek, Jerzy Madejski, Urszula Usakowska-Wolff | Prowadzenie: Piotr Weiser

5 MARCA 2019 | WTOREK

12.00 | Uniwersytet Szczeciński, Sala Rady Wydziału Filologicznego | al. Piastów 40b (budynek IV)
Przestrzeń bardziej ludzka. Dyskusja o najnowszym numerze Więzi
Ewa Buczek, Maciej Kowalewski, Tomasz Lec | Prowadzenie: Bogdan Balicki

16.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy | plac Solidarności 1
Reportaż. Rozmowa z Jarosławem Mikołajewskim, autorem książki Terremoto
Prowadzenie: Sławomir Iwasiów, Beata Małgorzata Wolska

18.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy | plac Solidarności 1
Literatura i teologia. Rozmowa z Sebastianem Dudą, autorem książki Przesilona wątpliwość
Ireneusz Ziemiński, ks. Andrzej Draguła | Prowadzenie: Jerzy Madejski

6 MARCA 2019 | ŚRODA

17.00 | Teatr Polski w Szczecinie | ul. Swarożyca 5
  URODZINY LECA
  – Myśli nieuczesane. Filozofia na scenie
  – Wystawa Rysowanie Myśli (nieuczesanych). Lec według Sawki
  – Biografia pisarza – biografia słowa. Debata z okazji 110. rocznicy urodzin Stanisława Jerzego Leca i kolejnej edycji Myśli nieuczesanych
      Lidia Kośka, Inga Iwasiów, Adam Zieliński (Łona)  | Prowadzenie Andrzej Skrendo
  – Historia świata. Rozmowa o albumie Wiktora Szenderowicza Lec. XX wiek
      Adam Michnik, Tomasz Lec, Henryk Sawka | Prowadzenie Andrzej Skrendo

7 MARCA 2019 | CZWARTEK

10.00 | Uniwersytet Szczeciński, Sala Rady Wydziału Filologicznego | al. Piastów 40b (budynek IV)
Literatura, Zagłada, media. Rozmowa z Arkadiuszem Morawcem, autorem książki  
Eryk Krasucki, Paweł Wolski | Prowadzenie: Piotr Krupiński

12.00 | Uniwersytet Szczeciński, Aula Wydziału Humanistycznego | ul. Krakowska 71–79
Media i społeczeństwo otwarte. Rozmowa z Adamem Michnikiem
Prowadzenie: Inga Iwasiów, Kalina Kukiełko-Rogozińska

18.00 | Teatr Polski w Szczecinie | ul. Swarożyca 5
Wierzę w dziennikarstwo. Rozmowa Konradem Piaseckim, autorem książki Zamki na piasku
Prowadzenie: Andrzej Skrendo

20.30 | Piwnica Kany (klub festiwalowy) | pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
Koncert zespołu The Klezmafon

8 MARCA 2019 | PIĄTEK

10.00 | Uniwersytet Szczeciński, Aula Wydziału Humanistycznego | ul. Krakowska 71–79
Papież w mediach. Rozmowa z ks. Alfredem Wierzbickim, autorem książki Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa
ks. Zdzisław Kroplewski, Zbigniew Nosowski, ks. Sławomir Sikora | Prowadzenie: Jaromir Brejdak

12.00 | Uniwersytet Szczeciński, Aula Wydziału Humanistycznego | ul. Krakowska 71–79
Tysiąc głosów – jedna gwiazda. Śpiewacy żydowscy a media audiowizualne
Gniewomir Zajączkowski

13.00 | Uniwersytet Szczeciński, Aula Wydziału Humanistycznego | ul. Krakowska 71–79
Krytyk muzyczny w mieście getta. Przypadek dra Helmuta Fiechtnera
Paweł Spodenkiewicz

16.00 | Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie | ul. Podgórna 15/16
Kultura jidysz w Polsce. Rozmowa z Joanną Lisek, autorką książki w książce Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)
Prowadzenie: Aleksandra Grzemska

18.00 | Teatr Kana | pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
W milczeniu wszystko nadchodzi naraz – spotkanie z psycholożką Alą Goldblum Elczewską
Prowadzenie: Weronika Fibich

19.30 | Teatr Kana | pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
Ceratitis Capitata – koncert Pawła Szamburskiego na klarnet i ciszę

9 MARCA 2019 | SOBOTA

17.30, 18.45 oraz 20:00 | Teatr Kana | pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
Dwa pokoje – akcja performatywna (Ewa Łukasiewicz, Weronika Fibich)
(W akcji jednorazowo może uczestniczyć 20 osób, obowiązują wcześniejsze zapisy)

21:00 | Piwnica Kany (klub festiwalowy) | pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
Koncert zespołu Oddech Cadyka

31 MARCA 2019 | NIEDZIELA

19.00 | Teatr Współczesny | ul. Wały Chrobrego 3
"Judaszaweł"
Reżyseria: Bartosz Żurowski | obsada: Magdalena Myszkiewicz, Beata Zygarlicka, Robert Gondek, Michał Lewandowski, Maciej Litkowski, Jacek Piątkowski
Po spektaklu Spotkanie z twórcami spektaklu | Prowadzenie: Kamila Paradowska

WSTĘP WOLNY (oprócz wydarzeń w Teatrze Polskim (bilety w cenie 5 zł) oraz spektakl w Teatrze Współczesnym)

www.adlojada.muzeum.szczecin.pl
www.facebook.com/adlojada

pasek 2019