26 września 2019 roku, w przeddzień 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego „Wiatr odnowy wiał…”.

Tegoroczne zadanie uczestników polegało na wykonaniu ilustrowanego kalendarium.  Prace dotyczyły przełomowych momentów historii rodziny na tle lokalnej historii lub własnej miejscowości po roku 1945. Losy rodziny, dzieje miejscowości, zostały przez młodych autorów wplecione w przełomowe wydarzenia – Październik ˈ56, Marzec ˈ68, Grudzień ˈ70, Styczeń ˈ71, Sierpień ˈ80, Grudzień ˈ81, Sierpień ˈ88 i Czerwiec ˈ89.

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nagrodzono i wyróżniono 13 uczniów.
Nagrody i dyplomy ufundowała Sieć Ziem Zachodnich i Północnych  konsorcjum zrzeszające instytucje kultury, także MNS – CDP, a patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyróżnienia II stopnia w kategorii klasy IV – VI otrzymały:

 • Olga Czerniawska uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży, opiekun pani Beata Komocka,
 • Zofia Wanda Wojtachnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie, opiekun pani Katarzyna Grąbczewska.

Wyróżnienia I stopnia w kategorii klasy IV – VI otrzymali:

 • Lidia Sagan uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, opiekę sprawowały panie Beata Sagan i Dorota Purzycka,
 • Filip Sztukin uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie, opieką objęły panie Elżbieta Nadzikiewicz oraz Agnieszka Adamowicz.

Laureaci w kategorii klasy IV-VI

 • III miejsce ex aequo z liczbą 95 punktów przyznano: Aleksandrze Banuch ze Szkoły Podstawowej nr 2 im kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, opieka pani Patrycja Markowska oraz Mai Wereszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie, opiekę merytoryczną sprawowały panie Elżbieta Nadzikiewicz i Agnieszka Adamowicz,
 • II miejsce 96 punktów zdobyła Karolina Pałubska ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, opieka merytoryczna pani Anna Suterska,
 • I miejsce 100 punktów uzyskała Zofia Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie, opieka merytoryczna panie Bożena Mańczak oraz Agnieszka Adamowicz.

Wyróżnienie II stopnia w kategorii klasy VII – VIII otrzymał:

 • Michał Zboiński uczeń Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie, opiekun pani Lidia Wasilewska.

Wyróżnienie I stopnia w kategorii klasy VII – VIII:

 • Mikołaj Nowek uczeń Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie, opieka pani Aneta Nowek.

Laureaci w kategorii klasy VII – VIII

 • III miejsce 90 punktów Adam Chłopek ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie, opieka merytoryczna panie Bożena Mańczak i Agnieszka Adamowicz,
 • II miejsce 92 punkty Ireneusz Sagan z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, opieka merytoryczna pani Beata Sagan,
 • I miejsce 100 punktów Oskar Hałuszko uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie, opieka merytoryczna panie Elżbieta Nadzikiewicz i Agnieszka Adamowicz.

Nagrody ufundowane przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, na które złożyły się okazałe zestawy artystyczne do malowania, gry dydaktyczne oraz encyklopedie wręczył dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski. Przekazał też upominki nauczycielom – pamiątkowe publikacje wydane w stulecie gmachu głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Dodatkową atrakcją dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów była możliwość uczestniczenia w pokazie Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”, który zaoferował mieszkańcom miasta i regionu udział w bezpłatnych seansach filmów zrealizowanych w technologii VR „MS Piłsudski – ukryta historia” oraz „Kartka z Powstania”. Młodzi ludzie odbyli niesamowity rejs transatlantykiem MS „Piłsudski”, poznając jego historię.

Galę uświetniła brawurowym wykonaniem utworu „Autobiografia” z repertuaru zespołu Perfekt Yelyzaveta Popławska – absolwentka b. Zespołu Szkół nr 16 w Szczecinie. Przygotowana do występu przez pana Jerzego Jagodzińskiego, nauczyciela muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF w Szczecinie, na zakończenie uroczystości porwała obecnych piosenką zespołu Chłopcy z Placu Broni „Kocham wolność”. Po uroczystości uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zostali zaproszeni do sali edukacyjnej na słodki poczęstunek oraz obejrzenie wystawy czasowej związanej ze stuleciem Polskiego Czerwonego Krzyża.

oprac. Ewa Sobota