Zapraszamy we wtorek, 26 listopada 2019 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na spotkanie z dr Łukaszem Adamskim, współautorem dwutomowego zbioru „Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943–1944”, „Wołyń i Galicja Wschodnia za drugiego Sowieta” (autorzy dr Łukasz Adamski, dr hab. Grzegorz Hryciuk) oraz  „Miotła Stalina. Polska północno-wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku” (autorzy prof. Grzegorz Motyka, dr hab. Grzegorz Hryciuk, dr Łukasz Adamski). Spotkanie odbędzie się  w sali konferencyjnej / Przestrzeni dialogu MNS–CDP, na pl. Solidarności 1.

Obie pozycje książkowe prezentują najnowszy stan badań dotyczących traktowania ludności polskiej przez Sowietów na Kresach II RP i wschodnich terenach Polski podczas drugiej wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Naukowcy przez kilka lat docierali do wcześniej nieznanych dokumentów powstałych w aparacie partyjnym Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, czy sowieckim aparacie bezpieczeństwa NKGB i NKWD po zajęciu Wołynia i Galicji Wschodniej przez Armię Czerwoną. „Miotła Stalina...” przypomni wciąż mało znaną obławę augustowskiej – operację przeciw podziemiu niepodległościowemu, przeprowadzoną w 1945 r. przez Armię Czerwoną i NKWD w rejonie Suwałk i Augustowa. Dziś akcja ta nazywana jest „małym Katyniem”.

O najciekawszych dokumentach opowie dr Magdalena Semczyszyn, która będzie recenzować obie książki.

Dr Łukasz Adamski – historyk i politolog, specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie ich bieżącej sytuacji politycznej. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które inicjuje i wspiera działania podejmowane w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wcześniej, w latach 2006–2011, pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 roku był sprawozdawcą Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr Magdalena Semczyszyn – pracownica Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Autorka publikacji dotyczących historii mniejszości narodowych na ziemiach polskich w XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich). W latach 2012–2016 uczestniczka projektu „Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym” realizowanego we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Stypendystka Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2011), European Holocaust Research Infrastructure (2018) oraz Research Network Eastern Europe w Berlinie (2020).