„Od przeszłości do nowoczesności” to tytuł konferencji zorganizowanej 28 listopada 2019 roku w ramach Forum Wymiany Doświadczeń przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy wsparciu konsorcjum – Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Propozycja skierowana była do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz etapów kształcenia.

Jako pierwsza głos zabrała edukatorka MNS– CDP Edyta Szumocka. Zwróciła uwagę na piąty priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej, który nakłada na szkołę obowiązek rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Następnie wykład interaktywny zaprezentował Jarosław Usowicz – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, wieloletni doradca metodyczny, wykładowca w Collegium Balticum. Zwrócił uwagę na tempo zmieniającej się wokół nas rzeczywistości oraz konieczność podążania za zmianami. W dobie cyfryzacji i nasycenia multimediami, gdy informacje dostępne są na „klik”, wyzwaniem dla nauczyciela staje się zdobycie i zatrzymanie uwagi ucznia na dłużej. Dostęp do informacji, portale społecznościowe oraz ogromne zasoby Internetu powodują, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować technologie informacyjne. Pamiętać jednak należy, podkreślił mówca, aby dobierać takie narzędzia TIK, które będą pasowały do potrzeb uczniów oraz specyfiki zajęć. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z najnowszymi narzędziami technologii informacyjnej, nie tylko łatwymi do adaptacji, ale także niezwykle efektywnymi w procesie edukacyjnym. Przedstawiono im narzędzia cyfrowe, prowadzące do aktywizacji ucznia, zwiększenia jego motywacji i zainteresowania nauką.

Nauczyciele zainteresowani nabyciem umiejętności wykorzystywania omawianych narzędzi w praktyce, wyrazili wolę uczestniczenia w drugiej części konferencji, która będzie realizowana w pracowni komputerowej w I LO w Szczecinie w styczniu 2020 r.

oprac. Ewa Sobota