Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowało w Berlinie dwie lekcje historii 11 i 13 grudnia 2019 roku. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie i Liceum Ogólnokształcącego nr 12 w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie.

W roku obchodów 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych oraz  80. rocznicy wybuchu najstraszniejszej z wojen, młodzież zwiedziła berlińskie muzeum symbol podziału Niemiec Trӓnenpalast („Pałac Łez”) przy dworcu Friedrichstrasse. Dawna hala odpraw pasażerów w okresie rządów komunistów służyła jako miejsce, przez które wyjeżdżało się z NRD – świata zniewolonego do Berlina Zachodniego – świata wolnego. Wystawę „Dzień powszedni w podzielonych Niemczech” obszernie objaśnił dr Tomasz Ślepowroński, zwracając uwagę na ogromny kontrast między oficjalną propagandą a rzeczywistością. „Pałac Łez” stanowił swoisty mikrokosmos podziału kraju, przyciągając Niemców ze Wschodu, mających zamiar uciec do wolności.

Kolejnym punktem lekcji był spacer ulicami stolicy Niemiec znaczony pozostałościami berlińskiego muru. Uczestnicy lekcji obejrzeli imponujący gmach Bundestagu, Bramę Brandenburską, wysłuchali opowieści o roku 1953 i strajku robotników w Berlinie Wschodnim,  krwawo stłumionym przez Rosjan. Zatrzymali się przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy. Jego eschatologiczny kontekst przywołuje szara barwa betonu, z którego powstał monument, nawiązująca do prochów skremowanych ciał. Następnie uczniowie zwiedzili okolice Checkpoint Charlie, słynne dawne przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Zajęcia zakończono pomiędzy muzeum Topographie des Terrors („Topografia terroru”), gdzie w latach 1933–1945 znajdowała się centrala  nazistowskich instytucji a częścią  berlińskiego muru, z którego symbolicznie pierwszą cegłę „wyjęła” skutecznie polska „Solidarność”.

oprac. Ewa Sobota