Pomimo pandemii i zamknięcia wystawy stałej „Miasto sprzeciwu – Miasto protestu” od marca 2020 roku oddział prowadził regularną działalność.

To nie tylko to widoczne gołym okiem – m.in. wystawy plenerowe czy publikacje – ale także praca badawcza, inwentaryzacyjna oraz nieustanne pozyskiwanie do zbiorów nowych obiektów. Prezentacja „Skarby czasu zarazy” pokazuje właśnie pozyskane w trudnym czasie muzealia. Najstarszy z obiektów pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, najmłodsze są świadectwem zmiany systemu w 1989 roku.