„Fotografia w edukacji” to tytuł konferencji dla nauczycieli, która odbyła się 12 maja 2021 roku w systemie on-line w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy wsparciu konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Wykład wprowadzający wygłosił i towarzyszącą mu prezentację szczegółowo omówił Jarosław Usowicz – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I LO w Szczecinie, wieloletni doradca metodyczny, wykładowca w Collegium Balticum.

Krótko przypomniał początki fotografii oraz możliwości utrwalania chwili na początku XIX wieku. Jak zaznaczył, dziś od strony technicznej proces ten trwa krótko, ale za to częściej zastanawiamy się, czy zdjęcie jest oryginalne lub zmanipulowane. Nauczyciel,wykorzystując fotografię na lekcji, powinien zachęcać ucznia do zastosowania krytyki źródła. Fotografia umożliwia bezpośredni dostęp do minionego czasu, choć rejestruje przecież tylko drobny wycinek określonego zdarzenia. Treści przekazywane przez zdjęcia mogą dostarczyć uczniom okazji do odkrywania własnych przeżyć oraz rozwijania umiejętności kierowania nimi. Wokół jednego zdjęcia – podkreślił prowadzący konferencję – można zbudować ciekawą historię uniwersalną, przydatną w procesie kształcenia na lekcjach języka polskiego, biologii, historii, geografii czy edukacji wczesnoszkolnej. Portrety Elżbiety II w wojskowej ciężarówce czy porucznik-pilot Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej na tle Spitfire’a, mogą stanowić przyczynek do dyskusji o roli kobiet w czasie II wojny światowej.

Mówca zwrócił szczególną uwagę na kwestię praw autorskich w odniesieniu do fotografii wykorzystywanych w celach komercyjnych.

W kolejnym punkcie spotkania głos zabrała Wiktoria Knap, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach, doradca metodyczny ODN w Szczecinie ds. historii. Przedstawiła ofertę dla nauczycieli, proponując udział w szkoleniach, projektach oraz wycieczkach on-line, takich jak: „Most pokoleń” czy „Aktywny obywatel”.

Na zakończenie konferencji Edyta Szumocka - edukatorka w Centrum Dialogu Przełomy, zachęciła do udziału w kolejnych spotkaniach oraz konferencjach realizowanych także w formule on-line przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

oprac. Ewa Sobota