Zapraszamy do zobaczenie krótkiej prezentacji z okazji upamiętnienia operacji „Ostra Brama”.

Plan uderzenia wpisywał się w akcję „Burza” – wyzwalania ziem polskich w obliczu wycofujących się na froncie wschodnim Niemców, a jeszcze przed nadejściem Armii Czerwonej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Okręg wileński Armii Krajowej, a jedną z kluczowych postaci podczas wykonania był Aleksander Krzyżanowski (ps. „Wilk”). Nazwa operacji pochodzi od gotyckiej bramy miejskiej, znajdującej się na wileńskiej starówce i stanowiącej jeden z ważniejszych obiektów historycznego Wilna.