W piątek,1 października 2021 roku, na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych – odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego „W tej książce spoczywa historia prawdziwa. Szczecin, Grudzień ′70 – Styczeń ′71”.

Tegoroczne zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza polegała na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu okładki książki, na której znalazły się tytuł oraz imię i nazwisko autora. Do tego miała powstać część literacka – pierwszy lub ostatni rozdział książki inspirowany dramatycznymi wydarzeniami w Szczecinie między Grudniem′70 a Styczniem ′71. Przedstawione w pracy konkursowej historie osadzano w realiach przeszłości własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Nagrody dla uczniów oraz upominki dla nauczycieli ufundowało konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyróżnienia II stopnia otrzymali:

 • Aleksandra Białach, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie za pracę „Grudzień 1970 – nadzieja na lepsze jutro”, wykonaną pod kierunkiem pani Sylwii Klik;
 • Wiktoria Gezella, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie, za pracę „Grudzień ′70”, opracowaną pod opieką pani Marty Stańko;
 • Zofia Katarzyna Kiełbasa, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, za „Pamiętnik żony stoczniowca”, przygotowany pod kierunkiem pani Bożeny Mańczak;
 • Zofia Konecka, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, za pracę „Oczami dziecka: Szczecin, Grudzień ′70”, nad którą opiekę merytoryczną sprawowała pani Sylwia Klik;
 • Adam Lipski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, autor pracy „Wesołych świąt, rodacy”, stworzonej pod kierunkiem pani Moniki Łukjańczyk;
 • Maja Otwinowska, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, autorka pracy „Polak dla Polaka wilkiem” powstałej pod opieką pani Moniki Łukjańczyk;
 • Antonina Żelazowska, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, autorka pracy „Grudniowe dni”, opracowanej pod kierunkiem pani Sylwii Klik.

Wyróżnienie specjalneza najbardziej oryginalną obwolutę książki przyznano:

 • Oliwii Kapczyńskiej – uczennicy klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobregow Zespole Szkół Publicznych w Golczewie.

Wyróżnienia I stopnia otrzymali:

 • Alicja Belesta, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie, która stworzyła pracę „Grudzień ′70” pod kierunkiem pani Marty Stańko, uzyskując 80 punktów;
 • Filip Sztukin, uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, otrzymał 80 punktów za pracę „Zbuntowane miasto”, opracowaną pod nadzorem pani Elżbiety Nadzikiewicz;
 • Jaśmina Jagiełło, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, która pod opieką pani Moniki Łukjańczyk  stworzyła „Inny czwartek” i otrzymała 85 punktów;
 • Antonina Janus, uczennica klasy VII Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, za „Spacerem do komisaresztu” zdobyła 85 punktów, a opiekę merytoryczną sprawowali pan
 • Dariusz Kancerski oraz pani Katarzyna Janaszkiewicz;
 • Julia Krajcer, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach, wykonana przez nią praca „Chciałem tylko zobaczyć czołgi…”, stworzona przy pomocy pani Małgorzaty Woźniak, uzyskała 85 punktów.

Laureaci:

 • Dwa równorzędne III miejsca i 90 punktów zdobyli Aleksandra Hieronimczuk, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach, za „Gorącą zimę” opracowaną pod kierunkiem pani Małgorzaty Woźniak oraz Aleksander Nerkowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, autor historii „Syn żołnierza”, przygotowanej pod opieką merytoryczną pani Sylwii Klik;
 • II miejsce uzyskała Gabriela Witkowska, uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie, której wstrząsający „Czarny czwartek”, opracowany pod kierunkiempani Lidii Wasilewskiej, oceniono na 93 punkty;
 • I miejsce i 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zdobyły „Listy z zaświatów”. Autorką zaskakującej i pełnej dramatyzmu pracy jest uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach – Wiktoria Woźniak. Merytoryczną pieczę sprawowała pani Małgorzata Woźniak.

Okazałe nagrody rzeczowe ufundowane przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz dyplomy wręczyli uczniom Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie i Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Centrum Dialogu Przełomy. Upominki wraz z dyplomami otrzymali też nauczyciele.

Kolejnym punktem wydarzenia było zwiedzenie wystawy „Rarytasy z wody, pola i łąki. Najlepsze pomorskie kulinarne produkty regionalne”. Gości oprowadzała pani Agnieszka Śliwińska z Działu Etnografii Pomorza.

Dopełnieniem gali, zrealizowanej w Międzynarodowym Dniu Muzyki, było porywające wykonanie utworu „Tutaj”, pochodzącego z płyty „I żyli długo i w Szczecinie…”. Młode artystki – uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie przygotowała do występu pani Adrianna Wyroślak,  nauczycielka kształcenia słuchu w tejże szkole.

Po słodkim poczęstunku Edyta Szumocka, koordynatorka konkursu, zachęciła autorów prac do udziału w kolejnej edycji, gratulując jeszcze raz wyróżnionym i nagrodzonym.

oprac. Ewa Sobota