W 2021 roku, dzięki wsparciu i współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, zorganizowano trzy wyjazdy edukacyjne z udziałem młodzieży szkolnej i jej nauczycieli.

27 września 2021 roku odbyła się wyjazdowa lekcja historii z udziałem uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie i XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Celem wycieczki była wizyta w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie koło Międzyzdrojów, zaś okazją – 40. rocznica rejestracji Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Uczestnikom zajęć przypomniano genezę „Solidarności”, walkę o rejestrację związku oraz 16 miesięcy „karnawału Solidarności”. Barwną opowieść o czasach minionych przekazał jeden ze współzałożycieli rolniczej „Solidarności” – p. Artur Balazs. Zaapelował do młodego pokolenia o jeszcze bardziej efektywną współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

6 i 11 października 2021 roku uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie wzięli udział w lekcjach historii w Policach. Młodzież  zwiedziła pozostałości po dawnej niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej i zeszła do podziemi kompleksu. Ścieżka edukacyjna wytyczona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB uświadomiła zwiedzającym zarówno ogrom budowli, jak i zastosowanie najnowocześniejszych wówczas technologii. Oprowadzająca po obiekcie p. Magdalena Olejniczak zwróciła uwagę na losy więźniów i robotników przymusowych. Przypomniała też, że tzw. „Stara Fabryka” jest miejscem bytowania kilku gatunków nietoperzy na obszarze Natura 2000 Police – kanały.

Wycieczkę zakończyły gra terenowa oraz tradycyjne ognisko.

oprac. Ewa Sobota