W roku 1956 w Poznaniu oraz w Warszawie doszło do dramatycznych wydarzeń. W 65. rocznicę tamtych dni proponujemy rozwiązanie quizu o zróżnicowanej skali trudności.

Uwaga, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Powodzenia!

1. W Polsce przejawem odwilży po śmierci Józefa Stalina nie było/nie była:

A. Aresztowanie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
B. Działalność dyskusyjnego klubu Krzywego Koła i tygodnika „Po Prostu”
C. Publikacja antypartyjnych utworów oraz krytyka działań władzy.

2. W latach 1948 – 1970 I. sekretarzami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej byli:

A. Edward Gierek – Edward Ochab – Władysław Gomułka
B. Władysław Gomułka – Edward Gierek – Wojciech Jaruzelski
C. Bolesław Bierut – Edward Ochab – Władysław Gomułka.

3. W czasie odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich doszło do protestów robotniczych. Która informacja jest fałszywa?

A. Na ulice Poznania wyszli robotnicy Zakładów Cegielskiego (wówczas Stalina), żądając „Chleba i wolności”
B. Wydarzenia poznańskie miały miejsce od 1 czerwca do 28 czerwca 1956 roku
C. Do manifestujących robotników skierowano oddziały wojska, zginął 13-letni Roman Strzałkowski.

4. Ile osób zginęło podczas poznańskiej rewolty?

A. Ponad 30
B. Ponad 40
C. Ponad 50.

5. „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej”. Kto wypowiedział te słowa?

A. Bolesław Bierut
B. Józef Cyrankiewicz
C. Władysław Gomułka.

6. W którym roku, w ramach reformy resortu spraw wewnętrznych, powołano do istnienia Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej?

A. W 1956
B. W 1968
C. W 1981.

7. 24 października 1956 roku na placu Defilad w Warszawie padły słowa: „Czas przejść do codziennej pracy, ożywioną wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu”. Wygłosił je:

A. Władysław Gomułka
B. Edward Ochab
C. Józef Cyrankiewicz.

8. Towarzysz Wiesław był znanym działaczem komunistycznym. Które zdanie dotyczące Władysława Gomułki jest fałszywe?

A. Pełnił funkcję prezesa Polskiej Partii Komunistycznej
B. Oskarżono go o odchylenia prawicowe i aresztowano
C. Wydał polecenie fizycznej likwidacji Bolesława Mołojca.

9. Polski Październik ’56 to miesiąc symboliczny w najnowszej historii Polski. Które zdanie jest prawdziwe?

A. Rozpoczęto przymusową kolektywizację wsi
B. Internowano kardynała Stefana Wyszyńskiego
C. Władze wycofały się z represji wobec Kościoła.

10. Za koniec popaździernikowej odwilży uznaje się:

A. Wydarzenia w marcu 1968 roku
B. Wybory do sejmu w styczniu 1957 roku
C. Zamknięcie tygodnika „Po Prostu”.

11. „Mała stabilizacja”, określenie rządów Władysława Gomułki po 1956 roku, stworzył:

A. Tadeusz Różewicz
B. Miron Białoszewski
C. Jerzy Andrzejewski.

12. Robotnik, dobry mówca, zwolennik Gomułki, następnie jego krytyk, wyrzucony z partii. Wyjechał na Pomorze Zachodnie, związał swe życie ze Świnoujściem. Ta nietuzinkowa postać polskiego Października ’56, to:

A. Lechosław Goździk
B. Aleksander Krystosiak
C. Edmund Bałuka.

13.W okresie PRL zdarzały się przypadki ucieczek na Zachód funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i późniejszej współpracy tychże z Radiem Wolna Europa. Ten działacz przedostał się do Berlina Zachodniego podczas podróży służbowej w 1953 roku. Postać, o której mówimy, to:

A. Profesor Zdzisław Najder
B. Pułkownik Józef Światło
C. Pułkownik Ryszard Kukliński.

14. W latach 50. XX wieku popularnością wśród młodzieży cieszyli się tzw. bikiniarze. Która definicja jest fałszywa?

A. Słuchali muzyki jazzowej i znali zachodnie standardy taneczne
B. Byli popierani przez Związek Młodzieży Polskiej i Związek Młodzieży Wiejskiej
C. Karykatury przedstawiały bikiniarza w szerokiej marynarce i butach na grubej podeszwie.

15. Kto zaprojektował pomnik - Ofiarom Poznańskiego Czerwca ’56 ?

A. Czesław Dźwigaj i Magdalena Abakanowicz
B. Xawery Dunikowski i Magdalena Więcek
C. Adam Graczyk i Włodzimierz Wojciechowski.

POPRAWNE ODPOWIEDZI:

1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. C
11. A
12. A
13. B
14. B
15. C

Opracowanie: Ewa Sobota
Konsultacja: Edyta Szumocka