Zapraszamy w poniedziałek, 9 maja 2022 r., o godz. 17.00 na debatę pt. „Ukraina: wojna trwa nadal”, poświęconą trwającej od 24 lutego 2022 r. agresji Rosji na Ukrainę. O sytuacji ludności cywilnej, postawie Zachodu, nieprzewidywalności rosyjskich władz i pomocy dla Ukraińców w Polsce dyskutować będą Artur Balazs, o. Tomasz Dostatni, Przemysław Fenrych, Dorota Kowalewski i Jan Syrnyk. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na pl. Solidarności 1.

Pierwsza debata w MNS–CDP, dotycząca dramatu toczącego się w Ukrainie, miała miejsce 25 marca bieżącego roku. Od tamtej pory konflikt przybrał na sile, a rosyjska armia dopuściła się zbrodni, które przypomniały te najgorsze z czasów drugiej wojny światowej. Sytuacja ludności ukraińskiej, znajdującej się na terenach, gdzie toczą się walki, jest tragiczna. Swoje domy musiało opuścić ponad 11 milionów Ukraińców, część uciekła za granicę, w tym ponad 3 miliony do Polski. Rosyjskie władze grożą eskalacją konfliktu już nie tylko Ukrainie, ale całej Europie Zachodniej.

Podczas pierwszej debaty rozmawialiśmy o tym, co wiemy o Ukrainie i jej historii, jak pomagamy uchodźcom i jak jeszcze możemy pomagać. Wciąż pozostają aktualne pytania: kiedy nastąpi zawieszenie broni i pokój? Jaka będzie przyszłość Ukrainy, a tym samym  Europy i świata? Jaka będzie przyszłość relacji polsko-ukraińskich?

Artur Balazs, rolnik, od 1977 właściciel gospodarstwa rolnego w Łuskowie k. Wolina. Od września 1980 współzałożyciel związku zawodowego rolników w województwie szczecińskim; uczestnik i członek Prezydium I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „S”. 13 grudnia 1981 internowany w Goleniowie, potem w Wierzchowie. W 1986 członek Prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”, odpowiedzialny za kontakty z podziemiem „S” pracowniczej. W 1988 uczestnik strajku w Porcie Szczecińskim, członek Prezydium MKS, współorganizator pomocy żywnościowej dla strajkujących. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego i ustawodawstwa o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Poseł i senator, współzałożyciel PSL-Porozumienie Ludowe, Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, Stronnictwa Ludowo-Konserwatywnego, minister bez teki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ds. socjalnych i rozwoju wsi, minister ds. kontaktów politycznych z rządzie Jana Olszewskiego, minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Od 2012 r. pełnił funkcję konsula honorowego Węgier w Szczecinie – zrzekł się tej funkcji po wybuchu wojny w Ukrainie i braku potępienia tego aktu ze strony Węgier.

Tomasz Dostatni (OP), dominikanin. O. Jan Góra pisał, że jego: „pasją jest przezwyciężanie podziałów w świecie […], pragnienie obalania murów, obniżania ich, by ludzie mogli się do siebie zbliżyć i wzajemnie uznać siebie i swoją inność”. Absolwent filozofii. Mieszkał w Pradze, gdzie był przełożonym nowicjatu, proboszczem parafii, korespondentem Radia Watykańskiego i KAI. Tłumacz z czeskiego. W Poznaniu i Lublinie był szefem Fundacji „Ponad granicami” (2000–2020), współorganizatorem programów „Przekraczać mury” i „Europa, ale jaka”, prowadził konwersatoria „Przedsiębiorczość – kultura – religia” (Poznań), „Jak żyć” (Lublin). Twórca i moderator (współmoderator) debat m.in. „Ponad granicami”, „Dwie ambony”, uczestnik działań ekumenicznych, spotkań młodzieży „Lednica 2000”, gremiów ds. Polonii i Polaków za granicą, sygnatariusz „Listu zwykłych księży”, członek m.in. Rady Teatru Starego (Lublin) i festiwalu „Stolica Języka Polskiego” (Szczebrzeszyn). Na YouTubie prowadzi swój kanał „Otwarta Brama”. Autor i współautor książek na temat życia chrześcijańskiego, tradycji, kultury i życia religijnego w Republice Czeskiej, działalności Teatru NN Brama Grodzka, ekumenizmu, kontaktów polsko-żydowskich, polsko-czeskich, polsko-ukraińskich („Duchowe wędrowanie”). Od 2020 r. mieszka i pracuje w Szczecinie.

Przemysław Fenrych, historyk, absolwent UAM, przed 1980 r. działacz opozycji demokratycznej, ruchów katolickich, m.in. Szczecińskiego Klubu Katolików, współtwórca i publicysta niezależnych periodyków, od 1980 r. związanym z Solidarnością, internowany (1981–1982). Działacz Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego, redaktor naczelny tygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, dyrektor Ośrodka Radia i TV w Szczecinie (1990–1991), radny Szczecina (1998–2002). Od 1991 r. do dziś związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor opracowań na tematy samorządowe, organizator projektów obywatelskich, realizowanych w Polsce, Białorusi, Tunezji, Kazachstanie, Ukrainie. Od ponad dwudziestu lat systematycznie jeździ do Ukrainy, realizując tam m.in. program „Przejrzysta Ukraina”.

Dorota Kowalewska, pracowniczka naukowa Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich badaniach interesuje się m.in. problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, polityką migracyjną, polityką intergracyjną, soft power,  polityką zagraniczną III RP, społeczeństwem obywatelskim. Autorka monografii pt. „Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim”, współautorka artykułów „The role of Greek Catholic Church in the integration process of labour migrants in Poland”, „Imigracja zarobkowa do Polski: wnioski dla strategii zarobkowej imigrantów”. Od 12 lat współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce, współzałożycielka Komitetu Pomocy Ukrainie. 28 lutego br. powołana na stanowisko pełnomocniczki Rektora US ds. Ukrainy. 

Jan Syrnyk, działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, przewodniczący szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, członek Rady Głównej ZUwP, współautor audycji „Posydeńki” w PR Szczecin, współtwórca Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, współorganizator „Spotkań kultur” i „Dni Kultury Ukraińskiej” w Szczecinie. Swoje bogate zbiory użyczył na wystawę „Depozyt pamięci – ukraiński strój ludowy”. Odznaczony medalem Caritas „In Caritate service”. Od ośmiu lat prowadzi z Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego i ks. Robertem Rosą, proboszczem szczecińskiej parafii greckokatolickiej, akcję „Razem pomóżmy Ukrainie”, za co obaj zostali uhonorowani nagrodą prezydenta Ukrainy.

Gości i uczestników spotkania przywita Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, spotkanie poprowadzi Bogdan Twardochleb.