Zapraszamy w czwartek, 30 marca 2023 roku, o godz. 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na promocję książki pt. „Region, czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989” pod redakcją dra hab. Wojciecha Kucharskiego.

Regiony promocja ksiazka

Wiodącym tematem spotkania będzie polityka historyczna na Ziemiach Zachodnich i Północnych prowadzona od zakończenia wojny aż do końca systemu komunistycznego. W dyskusji wezmą udział dr Małgorzata Bukiel, Artur Daniel Liskowacki, prof. Małgorzata Machałek i dr Paweł Migdalski. Słowo wstępne wygłosi prof. Adam Makowski. Promocję poprowadzi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Współorganizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Szczecinie, Zespół Badań nad Dziejami Pomorza przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Publikacja „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989” powstała w ramach inicjatywy Sieci Ziem Zachodnich i Północnych przy współpracy naukowców z Wrocławia, Opola, Olsztyna, Poznania i Szczecina. Zagadnienie wybrane do dyskusji – polityka historyczna, choć jest terminem często wywołującym kontrowersje – stanowi od zarania dziejów ważny element życia człowieka, funkcjonowania wspólnot i państw. Kreuje wizje przeszłości, wzmacnia poczucie wspólnoty symbolicznej, legitymizuje władze, instytucje, grupy społeczne, współtworzy narody. Odegrała też fundamentalne znaczenie w tworzeniu polskiej wspólnoty narodowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w oswajaniu ich krajobrazu kulturowego oraz rozpowszechnianiu nowych tradycji.

Małgorzata Bukiel – historyczka, analityczka w Instytucie Zachodnim, gdzie kieruje zespołem Ziemie Zachodnie i Północne. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na terenach przyłączonych do Polski po drugiej wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej.

Artur Daniel Liskowacki – dziennikarz, publicysta i literat. Wieloletni pracownik, redaktor i redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”. Autor wielu tomików literackich oraz prac prozatorskich osnutych często wokół Szczecina oraz Pomorza Zachodniego i ich trudnej przeszłości.

Małgorzata Machałek – historyczka, dydaktyczka historii, pracowniczka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczno-gospodarczej Ziem Zachodnich oraz edukacji historycznej.

Adam Makowski – historyk, pracownik i długoletni dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zespołu Badań nad Dziejami Odry i Nadodrza. Zajmuje się historią najnowszą Polski, zwłaszcza Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityką zagraniczną Polski po 1989 roku.

Paweł Migdalski – historyk, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zespołu Badań nad Dziejami Pomorza oraz Pracowni interdyscyplinarnych badań nad chrztem Pomorza i jego dziedzictwem historyczno-kulturowym. Zajmuje się szeroko pojętą polityką historyczną oraz historiografią dotyczącą Pomorza Zachodniego.

Koordynacja spotkania: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz i Paweł Migdalski.