11 września br. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień zwycięzcom konkursu literacko-plastycznego „Zdarzyło się…”. Komisja w składzie: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Ewa Sobota, Edyta Szumocka, Ewa Bydałek oraz Justyna Wnuk podczas oceny prac zgodnie z regulaminem uwzględniały następujące kryteria: 

- walory literackie, czyli sposób wykorzystania historii związanych z małą ojczyzną, ukazania bohaterów i otaczającej ich rzeczywistości oraz konstrukcję pracy; 
- poprawność gatunkowa, zastosowanie jednej z wybranych form (opowiadanie, kartka z pamiętnika, sprawozdanie, list), jej atrakcyjność, logika, spójność wewnętrzna;
- walory artystyczne, poprawność językowa, zapisu oraz innowacyjność w zakresie powszechnie znanych rozwiązań. 

W części plastycznej:

- walory artystyczne, czyli pomysł przedstawienia przełomowych wydarzeń związanych z małą ojczyzną;
- walory estetyczne, w tym poprawność zastosowanej kompozycji, dobór techniki i staranność wykonania, kolorystyka, wkład pracy, wrażenia odbiorcy;
- czytelność przekazu plakatu i pomysłowość przyjętych rozwiązań;
- spójność z częścią literacką pracy.

Łącznie uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.

Laureaci konkursu w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce

Amelia Natalia Robelka ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Opiekę merytoryczną sprawowały Bożena Mańczak i Zdzisława Biernacka. W pracy pt. „Nieprawdopodobne. A jednak…” uczennica w niezwykle dramatyczny sposób przedstawiła okoliczności, w jakich jej babcia trafiła po wojnie do Golczewa. Listowi babci (bo na taką formę zdecydowała się autorka) towarzyszy plakat, który jest bardzo spójny z częścią literacką. Dodatkowym atutem jest wartość estetyczna – staranność wykonania i oprawa plastyczna wykorzystująca elementy starej kliszy lub taśmy filmowej wzbudziły uznanie komisji. Przyznano 96 punktów.

II miejsce

Paweł Grzejszczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie,

Maria Lenczewska ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie,

Mikołaj Nowek ze Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie. 

Wymienieni laureaci uzyskali po 93 punkty.

Paweł Grzejszczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie jest autorem pracy pt. „Z Warszawy do Golczewa, czyli krótka opowieść nie tylko o losach pradziadka”. W oryginalny sposób przedstawiona została historia rodziny, która w wyniku dramatycznych wydarzeń związanych z powstaniem warszawskim musiała przenieść się na Ziemie Zachodnie. Całość cechuje lekkość i swoboda wypowiedzi. Praca jest niezwykle staranna i dopracowana. Jej mocną stroną są również walory estetyczne. Opiekę merytoryczną sprawowały Aldona Kaczmarek i Zdzisława Biernacka.

Maria Lenczewska ze Szkoły Podstawowej nr 61 w im. Michała Kmiecika w Szczecinie jest autorką wzruszającego listu księdza Floriana Berlika, w którym opisała okoliczności budowania początków polskiej i katolickiej tradycji w powojennym Szczecinie. Praca jest wzbogacona niezwykle sugestywną częścią wizualną. Sposób ujęcia tematu oraz umiejętność zamknięcia go w formie plakatu wzbudził uznanie komisji konkursowej. Uczennicą opiekowała się Sylwia Klik.

Mikołaj Nowek ze Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie wykorzystał formę pamiętnika. W kilku datach zgrabnie zawarł opowieść młodego chłopca, którego rodzina osiedliła się w Mieszkowicach. Trudne powojenne lata, zsyłki na Syberię, śmierć Stalina i pierwsze lata pracy jako nauczyciel w czelińskiej szkole to główne wątki, wokół których wartko toczy się historia bohatera opowieści. Do wykonania plakatu uczeń wykorzystał pamiątki w postaci zdjęć, dokumentów i zapisków z domowego archiwum dziadka. Praca estetyczna i bardzo starannie wykonana. Opiekę merytoryczną sprawowała Mirosława Łucenko.

III miejsce

Zuzanna Gubała ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, 

Kacper Kutkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie, 

Amelia Szurko i Martyna Wolanicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. 

Wymienieni laureaci uzyskali po 91 punktów.

Zuzanna Gubała ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie pracowała pod opieką Małgorzaty Roszak. „Koronkowa sukienka” to wzruszająca opowieść o tym, jak dziecięce marzenia boleśnie zderzają się z trudną rzeczywistością transformacji po 1989 roku. Opowiadaniu towarzyszy piękny plakat, wykonany techniką kolażu. Całość jest spójna i przemawia do wyobraźni odbiorcy.

Kacper Kutkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie jest autorem pracy o choszczeńskiej kolei. Uczeń, wykorzystując formę listu, wykazał się niezwykle bogatą wiedzą faktograficzną z zakresu powojennej historii swojego miasta. Dużym atutem jest odręcznie wykonany plakat. Autor wykorzystał przede wszystkim ołówek i węgiel, rozjaśniając całość barwą zieleni oraz kolorami godła Choszczna. Opiekę merytoryczną sprawowała Iwona Cedro.

Amelia Szurko i Martyna Wolanicka to uczennice klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. Autorki opisały wspomnienia uczestnika ważnego wydarzenia w lokalnej historii, jakim były pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Myśliborzu po zmianach ustrojowych w Polsce ponad ćwierć wieku temu. Uczennice wykorzystały rzeczywiste dane faktograficzne i sugestywnie przeniosły je na karty pamiętnika córki jednego z bohaterów tamtych wydarzeń. Uzupełnieniem jest wykonany farbkami plakat przedstawiający lokal wyborczy w Myśliborzu w dniu 27 maja 1990 roku. Uczennicami opiekowała się Krystyna Smolik.

Komisja przyznała wyróżnienia I stopnia pracom, które uzyskały 90 punktów. Otrzymują je:

Małgorzata Gałek ze Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie,

Gabriela Ilas i Gabriela Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,

Karolina Sammel ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie,

Wiktoria Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach,

Aleksandra Zioła ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Małgorzata Gałek ze Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie wcieliła się w rolę uczennicy, ofiary pamiętnego dla mieszkańców Szczecina pożaru kompleksu gastronomicznego Kaskada. Autorka wiernie oddaje dramat tamtego wydarzenia, a pracy literackiej towarzyszy sugestywny plakat. Opiekę merytoryczna sprawowała Aleksandra Ogrodnik.

Gabriela Ilas i Gabriela Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w pracy pt. „17 grudnia 1970, czwartek” wykorzystały kartkę z pamiętnika dziadka. Przedstawiona historia jest bardzo realistyczna – główny bohater opowieści stał się przypadkowym świadkiem dramatu rozgrywającego się na ulicach naszego miasta. Opiekę nad autorskim duetem sprawowała Magdalena Banach.

Wzruszający list opowiadający o zagmatwanych i bolesnych losach ludzi-tułaczy, wygnańców ze zniszczonej w wyniku powstania Warszawy napisała Karolina Sammel ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Cenne w pracy jest właśnie ukazanie przyczyn osiedlania się na Pomorzu Zachodnim byłych warszawiaków. Bardzo realnie opisane zostały pierwsze dni w nowym miejscu nowych mieszkańców naszego miasta, a towarzyszący pracy literackiej plakat wiernie oddaje klimat pierwszych powojennych tygodni. Uczennicą opiekowały się Beata Fabisiak i Agnieszka Bolewicz.

Wiktoria Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach zadedykowała swoją opowieść babci Honoracie i dziadkowi Zbyszkowi. „Polsha budet zdes” to tytuł wartkiej opowieści osadników przybywających z zachodu Europy na Pomorze Zachodnie. Bardzo sugestywnie ukazane są trudy organizowania życia na wyludnionych terenach wokół Maszewa, w tym także kontakty z żołnierzami Armii Czerwonej. Wartość pracy podnosi plakat, w którym autorka wykorzystała liczne dokumenty i zdjęcia pozostające w rodzinnym archiwum. Opiekę merytoryczną roztoczyła Małgorzata Woźniak.

Grozę najdramatyczniejszych dla wszystkich Polaków w powojennej historii dni – czas stanu wojennego – opisała Aleksandra Zioła ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. Krótka historia drobnego z pozoru incydentu, kontroli przez patrol wojskowy grupki uczennic Liceum Sztuk Plastycznych, znakomicie oddaje atmosferę oraz emocje tamtych wydarzeń. Pracy plastycznej towarzyszy spójny pod względem artystycznym i merytorycznym plakat. Uczennicą opiekowała się Anna Zawadzka.

Ośmiorgu uczennicom i uczniom, którzy uzyskali od 82 do 85 punktów, Komisja przyznała także wyróżnienia II stopnia. Otrzymali je:

Jacek Artyszuk i Marek Artyszuk ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – opiekun Magdalena Banach,

Szymon Cieślikiewicz i Piotr Wójcikowski ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie – opiekun Kamila Bott,

Kinga Jarosińska ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju – opiekun Anna Zawadzka,

Karolina Kurczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – opiekunki: Elżbieta Nadzikiewicz i Aldona Kaczmarek,

Ireneusz Sagan z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach – opiekun Beata Sagan,

Wiktoria Szarzec ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Warpnie – opiekun Stanisława Ryszewska.

Wszystkie prace prezentują wysoki poziom merytoryczny. Autorzy właściwie dobrali formę pracy. Zaprezentowali twórcze podejście, popisali się wyobraźnią i potrafili przekazać emocje w przedstawionych historiach. Tekstom literackim towarzyszyły ciekawe i różnorodne plakaty.

Ponadto, ze względu na szczególne walory, wyróżnienie za najlepszą pracę literacką przyznano Adamowi Kaczmarkowi ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Praca uzyskała aż 53 punkty z 55 możliwych do zdobycia w tej części konkursu. Uczniem opiekowały się Beata Fabisiak i Agnieszka Bolewicz

Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia specjalne za oryginalną formę oraz walory artystyczne plakatu. Otrzymują je następujący uczestnicy:

Fabian Kiciński ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach – opiekunki Lidia Karpińska i Elżbieta Moska,

Angelika Mleczko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Władysława Szafera w Wapnicy – opiekun Agnieszka Wolf,

Zuzanna Pietrzak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach – opiekun Małgorzata Woźniak.

Każdy z wyróżnionych plakatów prezentuje wyjątkową, autorską wizję przedstawionego wątku. Obraz Fabiana Kicińskiego sprawia wrażenie rozbitej tafli szkła. Angelika Mleczko, wykorzystując technikę rysunku węglem, oddaje smutek i zniszczenia, jakie dotknęły szkołę w jej rodzinnej Wapnicy. W pracy Zuzanny Pietrzak zachwyca bogactwo wykorzystanych elementów oraz niezwykła staranność wykonania.

Wyniki konkursu dla uczniów gimnazjów prezentują się następująco:

I miejsce – Igor Szukalski z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, którego opieką merytoryczną otoczyły Elżbieta Nadzikiewicz i Agnieszka Adamowicz. Autor stworzył kartkę z pamiętnika, w której przedstawił wspomnienia jednej z mieszkanek Golczewa. Mają one osobisty charakter, ale mocno odwołują się do wydarzeń z życia lokalnej społeczności. Pracy literackiej towarzyszy ciekawy i bardzo starannie wykonany plakat. Autor zastosował w obydwu częściach te same elementy graficzne. Uzyskał 92 punkty.

Wyróżnienie w kategorii gimnazjów otrzymali Pascal Getka i Amelia Macewicz z Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznym w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie. Ich opiekunem merytorycznym była Sylwia Klik. Autorzy w oryginalnej formie ukazali wydarzenia związane z tragicznym pożarem szczecińskiej Kaskady. Mimo że zabrakło nieco pogłębienia warstwy faktograficznej, praca jest ciekawa i dojrzała. Szczególnie interesująca jest koncepcja snu i odchodzenia w zaświaty.

Przypominamy, że konkurs wzorem lat poprzednich został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy sukcesu uczennicom, uczniom i ich opiekunom merytorycznym. Do zobaczenia na uroczystości wręczenia nagród.

 

Opr. Edyta Szumocka