Z radością informujemy, że znane są wyniki konkursu MNS–CDP „Kronika rodzinna – 100 lat wolności”. Do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej napłynęło dwadzieścia sześć prac z szesnastu szkół naszego regionu.

Przypominamy, że zadanie uczniów polegało na przygotowaniu rodzinnej kroniki, składającej się z elementów plastycznych i opisu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z historii rodziny oraz rodzinnej miejscowości od roku 1918 do współczesności. Autor mógł się wcielić w rolę uczestnika lub świadka wydarzeń, które miały być osadzone w realiach własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego.

Podczas oceny prac komisja uwzględniała następujące kryteria:
a)walory literackie, czyli pomysł wykorzystania historii związanych z małą ojczyzną ukazaną na tle niepodległej Polski, sposób przedstawienia wydarzeń, ich uczestników i świata przedstawionego oraz konstruowania pracy;  
b)poprawność gatunkowa (kronika), atrakcyjność, logika, spójność wewnętrzna;
c)walory artystyczne pracy (wykorzystanie artystycznych środków wyrazu);
d)poprawność językowa;
e)poprawność zapisu;
f)pomysłowość (innowacyjność projektu w zakresie nowego zastosowania powszechnie znanych rozwiązań);
g)walory estetyczne (poprawność zastosowanej kompozycji, dobór techniki wykonania, staranność wykonania, kolorystyka, wkład pracy, wrażenia odbiorcy);
h)czytelność przekazu prac plastycznych zamieszczonych w kronice;
i)spójność z części plastycznej i literackiej kroniki.

Za wszystkie elementy uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I miejsce – Hanna Ciasnocha, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Anna Siwek oraz Lidia Kostrzewa. Tytuł pracy: „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”. Uczennica uzyskała 98 punktów.

II miejsce – Oskar Hałuszko, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczniem opiekowały się panie Aldona Kaczmarek i Elżbieta Nadzikiewicz. Tytuł pracy: „Siła przodków – siłą narodu”. Uczeń uzyskał 97 punktów.

III miejsce zdobyły ex aequo trzy uczennice:


Izabela Biliniewicz ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennica klasy VII pracowała pod kierunkiem pań: Zdzisławy Biernackiej oraz Aldony Kaczmarek. Tytuł pracy: „Kronika rodzinna”.  
Maja Wereszczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennicą V klasy opiekowały się panie Agnieszka Adamowicz i Aldona Kaczmarek. Tytuł pracy: „Dzieje rodziny Cieślikiewiczów w Golczewie”.

Zofia Wojtachnia, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Katarzyna Grąbczewska. Tytuł pracy: „Mam na imię Zosia…”.
Izabela, Maja i Zofia uzyskały po 91 punktów.

Komisja przyznała również wyróżnienia.

Martyna Wolanicka, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Krystyna Smolik. Tytuł pracy: „Dzieje mojego rodu”.
Ireneusz Sagan, uczeń klasy VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, który pracował pod opieką pani Beaty Sagan. Tytuł pracy: „Dzieci stanu wojennego”.
artyna i Ireneusz uzyskali po 85 punktów. Komisja przyznała im wyróżnienia I stopnia.
Gabriela Ilas, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Małgorzata Kikun. Tytuł pracy: „Moje stuletnie korzenie”. Uczennica zdobyła 81 punktów.
Marcel Hagaj, uczeń klasy VI z Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu. Pracował pod kierunkiem pań Małgorzaty Sebolas oraz Lucyny Dudys. Tytuł pracy: „Kronika mojej rodziny”. Uczeń uzyskał 80 punktów.
Mikołaj Nowek ze Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie. Uczniem klasy VII opiekowała się pani Aneta Nowek. Tytuł pracy: „Nasza kronika rodzinna”. Uzyskał 80 punktów.
Gabrieli, Marcelowi i Mikołajowi komisja przyznała wyróżnienia II stopnia.

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień specjalnych.

Marek Artyszuk, uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie jest autorem pracy pt. „Czasy przodków”. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Małgorzata Kikun. Uczeń otrzymał wyróżnienie specjalne za wielopokoleniowe drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Kolejne wyróżnienie specjalne za oprawę plastyczną otrzymała uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie – Zuzanna Kulpa. Opiekunką była pani Ilona Krause. Tytuł pracy: „Moja rodzina”.

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz – przewodnicząca komisji,
Ewa Sobota – edukatorka MNS–CDP,
Edyta Szumocka – koordynatorka konkursu,
Justyna Wnuk – egzaminatorka maturalna, XI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,

dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, który w tym roku miał bardzo wysoki i wyrównany poziom. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym uczennicom, uczniom oraz ich opiekunom. Tradycyjnie uroczystość wręczenia dyplomów, wyróżnień i nagród odbędzie się jesienią, w nowym roku szkolnym.

O miejscu oraz terminie podsumowania organizatorzy konkursu poinformują zainteresowane szkoły.

opracowała: Edyta Szumocka