9 listopada 2018 roku, o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy rozpocznie się uroczystość podsumowania oraz wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie wojewódzkim upamiętniającym odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Patronat nad konkursem objęty został przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pana Olgierda Geblewicza. Przedsięwzięcia wsparła Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to konsorcjum zrzeszające instytucje publiczne, które gromadzą dokumentację, prowadzą badania oraz popularyzują najnowszą historię ziem przyłączonych do Polski w następstwie zmian terytorialnych po II wojnie światowej.

Przypominamy, że zadanie uczniów polegało na przygotowaniu rodzinnej kroniki, składającej się z elementów plastycznych i opisu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z historii rodziny oraz rodzinnej miejscowości od roku 1918 do współczesności. Autor mógł wcielić się w rolę uczestnika lub świadka wydarzeń, które miały być osadzone w realiach własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. W wyniku wielomiesięcznej pracy uczniów, przy wsparciu i opiece merytorycznej nauczycieli, powstały piękne, często wzruszające kroniki dokumentujące historie rodzin, splecione z okresem walki o niepodległą Polskę, z czasem budowania jej świetności i dobrostanu.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I miejsce – Hanna Ciasnocha, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Anna Siwek oraz Lidia Kostrzewa. Tytuł pracy: „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”. Uczennica uzyskała 98 punktów.

II miejsce – Oskar Hałuszko, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczniem opiekowały się panie Aldona Kaczmarek i Elżbieta Nadzikiewicz. Tytuł pracy: „Siła przodków – siłą narodu”. Uczeń uzyskał 97 punktów.

III miejsce zdobyły ex aequo trzy uczennice:

Izabela Biliniewicz ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennica klasy VII pracowała pod kierunkiem pań Zdzisławy Biernackiej oraz Aldony Kaczmarek. Tytuł pracy: „Kronika rodzinna”. 

Maja Wereszczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennicą V klasy opiekowały się panie Agnieszka Adamowicz i Aldona Kaczmarek. Tytuł pracy: „Dzieje rodziny Cieślikiewiczów w Golczewie”.

Zofia Wojtachnia, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Katarzyna Grąbczewska. Tytuł pracy: „Mam na imię Zosia…”.

Izabela, Maja i Zofia uzyskały po 91 punktów.

 

Komisja przyznała również wyróżnienia. 

Martyna Wolanicka, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Krystyna Smolik. Tytuł pracy: „Dzieje mojego rodu”.

Ireneusz Sagan, uczeń klasy VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, który pracował pod opieką pani Beaty Sagan. Tytuł pracy: „Dzieci stanu wojennego”.

Martyna i Ireneusz uzyskali po 85 punktów. Komisja przyznała im wyróżnienia I stopnia.

 

Gabriela Ilas, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Małgorzata Kikun. Tytuł pracy: „Moje stuletnie korzenie”. Uczennica zdobyła 81 punktów.

Marcel Hagaj, uczeń klasy VI z Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu. Pracował pod kierunkiem pań Małgorzaty Sobolak oraz Lucyny Dudys. Tytuł pracy: „Kronika mojej rodziny”. Uczeń uzyskał 80 punktów.

Mikołaj Nowek ze Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie. Uczniem klasy VII opiekowała się paniAneta Nowek. Tytuł pracy: „Nasza kronika rodzinna”. Uzyskał 80 punktów.

Gabrieli, Marcelowi i Mikołajowi komisja przyznała wyróżnienia II stopnia.

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień specjalnych.

Marek Artyszuk, uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie jest autorem pracy pt. „Czasy przodków”. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Małgorzata Kikun. Uczeń otrzymał wyróżnienie specjalne za wielopokoleniowe drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Kolejne wyróżnienie specjalne za oprawę plastyczną otrzymała uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie – Zuzanna Kulpa. Opiekunką była pani Ilona Krause. Tytuł pracy: „Moja rodzina”.

9 listopada br. spotkamy się, aby świętować sukces uczniów i ich opiekunów merytorycznych. Będzie to okazja, aby obejrzeć prace zwycięzców, a także porozmawiać o 100-letniej historii naszej ojczyzny.

Nagrody dla laureatów ufundowała Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Nagrody dla wyróżnionych w konkursie ufundował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz.

opracowała Edyta Szumocka