Miło nam poinformować, że mamy już wyniki przeglądu online piosenki patriotycznej „Śpiewający mały patriota”. Wydarzenie skierowane było do publicznych, prywatnych i społecznych szczecińskich przedszkoli.

Przegląd został zorganizowany w ramach obchodów 5. rocznicy powstania MNS–CDP. Tegoroczne zadanie polegało na przygotowaniu nagrania przedszkolaków śpiewających jeden lub dwa utwory o treści patriotycznej. Celem przeglądu jest popularyzowanie piosenek patriotycznych, wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez aktywność artystyczną oraz kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych. 

Nagrody i upominki dla przedszkoli ufundowały podmioty: konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju udział w przeglądzie wzięły ostatecznie trzy szczecińskie przedszkola.

Wyniki przeglądu prezentują się następująco:

  • I miejsce –  Przedszkole Publiczne Nr 27 „Żagielek” w Szczecinie
  • II miejsce – ex aequo Przedszkole Publiczne Nr 37 „Na Górce” w Szczecinie i Hipciowe Przedszkole – o profilu językowo-ruchowym w Szczecinie

Uczestnikom przeglądu oraz ich opiekunkom serdecznie gratulujemy!