Przypominamy, że trwa konkurs „Barwy naszych konstytucji…”. Tematyka wydarzenia jest związana z polskimi ustawami zasadniczymi. Organizatorzy zaproponowali drużynową formułę konkursu.

Ze względu na przedłużającą się naukę w systemie zdalnym w ubiegłym roku szkolnym organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu terminu rozgrywek z września na listopad 2021 roku. Szkoły otrzymają szczegółowe informacje, gdy tylko będzie można wyznaczyć ostateczną datę konkursowych zmagań.

Przypominamy zespoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie,
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie,
  • XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie,
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Przypominamy, że regulamin konkursu oraz stosowne załączniki znajdują się na stronach www.muzeum.szczecin.pl  i  www.przelomy.muzeum.szczecin.pl.

opr. Edyta Szumocka