Konkurs drużynowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Barwy naszych konstytucji”, przygotowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy we współpracy z konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, odbył się 2 marca 2022 r. w Przestrzeni dialogu. Wydarzenie związane było z 100. rocznicą uchwalenia Konstytucji Marcowej i 230. rocznicą ogłoszenia Konstytucji Majowej. Ustawy zasadnicze posłużyły jako świadectwo zdolności narodu do niepodległego bytu, jak i postępowego dorobku polskiej myśli konstytucyjnej.

Do udziału w zmaganiach zaproszono pięć szkół ponadpodstawowych, ich uczniowie oraz nauczyciele od początku istnienia MNS–CDP brali udział w wernisażach, spotkaniach ze świadkami historii, spotkaniach autorskich, konferencjach metodycznych, eventach. Trzyosobowe zespoły musiały odpowiedzieć na losowo wybrane pytania – po trzy za jeden punkt, po dwa za trzy oraz dwa po pięć punktów. Pytania dotyczyły znajomości aktów prawnych, okoliczności ich uchwalenia oraz skutków. Analizowano teksty źródłowe i interpretowano wybrane elementy wystawy stałej.

Poziom wiedzy uczestników konkursu był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany.

Wyniki konkursu „Barwy naszych konstytucji” prezentują się następująco:

  • piąte miejsce: drużyna VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie w składzie: Aniela Grzybowska, Oliwia Dzieciątkowska, Katarzyna Kaczorkiewicz, opiekunka merytoryczna p. Mariola Pilarz,
  • czwarte miejsce: drużyna XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie w składzie: Dorota Andryszak, Patrycja Rerek, Weronika Rosiak, opiekunka merytoryczna p. Celina Wojtoń,
  • trzecie miejsce: drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie w składzie: Emilia Świerczyńska, Flawia Świętniak, Natalie Vater, opiekun merytoryczny p. Jarosław Usowicz,
  • drugie miejsce: drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie w składzie: Jakub Bloch, Kamila Franczewska, Oliwier Łukaszewski, opiekunka merytoryczna p. Sylwia Klik,
  • pierwsze miejsce: drużyna XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie w składzie: Sławomir Bartkowiak, Igor Krzyżostaniak, Bartosz Wieczorek, opiekunka merytoryczna p. Barbara Małkowska.

Gratulujemy!

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów oraz upominki dla nauczycieli, a także słodki poczęstunek, ufundowała Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem konkursowych zmagań, na prośbę Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz – kierownika MNS–CDP i Edyty Szumockiej – koordynatorki wydarzenia, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar wojny w Ukrainie.

oprac. Ewa Sobota