W 2023 roku mija 250. rocznica ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej centralnej instytucji oświatowej w Polsce. Aby upamiętnić ten ważny w naszej historii fakt, organizatorzy postanowili stworzyć warunki do integracji historii dużej i małej ojczyzny w kontekście zdarzeń związanych z edukacją.

Niezmiennie, głównym celem konkursu jest kształtowanie u uczniów postawy miłości do małej ojczyzny oraz poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu. Uczestnicy konkursu dowiedzą się, w jaki sposób kształtowały się losy społeczności lokalnej po drugiej wojnie światowej. Uświadomią sobie, że historia ich małej ojczyzny jest wpisana w dzieje narodu, a nawet świata, a historia szkoły stanowi ważny element kształtowania naszej tożsamości.  Uczestnicy będą mogli wyobrazić sobie, w jaki sposób wielkie zmiany oddziałują na miejsca i ludzi. Uczniowie wyrażą własne emocje, stosując wybrane przez siebie środki artystycznego wyrazu, rozwijając przy tym umiejętności związane z edukacją humanistyczną i artystyczną. Dzięki udziałowi w konkursie rozwiną kompetencje w zakresie prezentowania własnej wizji lokalnej historii, dostrzegając przy tym  związki przyczynowo - skutkowe między historią Polski oraz regionu.

Konkurs jest inicjatywą z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej kierowaną do uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Ma charakter tematyczny i jest związany z historią miejscowości, najbliższej okolicy ucznia.

Dokumenty do pobrania