Miło nam poinformować, że odbył się przegląd piosenki patriotycznej „Śpiewający mały patriota”. Wydarzenie, skierowane do szczecińskich przedszkoli, zrealizowano w ramach siódmej rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Zadaniem uczestników było przygotowanie i prezentacja dwóch utworów o charakterze patriotycznym w języku polskim.

Cel inicjatywy to wspieranie wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez aktywność artystyczną oraz kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze tych utworów.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięły następujące placówki:

 • Hipciowe Przedszkole o profilu językowo-ruchowym,
 • Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa Łąka”,
 • Przedszkole Publiczne nr 27 „Żagielek”,
 • Przedszkole Publiczne nr 37 „Na Górce”,
 • Przedszkole Publiczne nr 32 „Hejnałek”.

Zaprezentowano oryginalne układy choreograficzno-muzyczne oraz utwory:

 • „Od morza, aż do Tatr”,
 • „To nasza ojczyzna”,
 • „Warszawskie chłopaki z AK”,
 • „Hymn Pogoni”,
 • „Nasz dom”,
 • „Warszawa”
 • „Rodzinny kraj”,
 • „Symbole Polski”
 • „Piosenka o Polsce”,
 • „Napisz do mnie, miła”.

Jury przyznało dwa pierwsze miejsca oraz trzy drugie miejsca:

 • pierwsze miejsce: ex-aequo Hipciowemu Przedszkolu o profilu językowo-tanecznym i Przedszkolu Publicznemu nr 10 „Bajkowa Łąka”,
 • drugie miejsce: ex-aequo Przedszkolu Publicznemu nr 27 „Żagielek”, Przedszkolu Publicznemu nr 32 „Hejnałek” oraz Przedszkolu Publicznemu nr 37 „Na Górce”.

Gratulujemy małym artystom, ich rodzicom oraz przedszkolom. Dziękujemy także nauczycielkom wychowania przedszkolnego za przygotowanie swych podopiecznych do przeglądu:

 • Justynie Fuksie,
 • Kindze Jakubowskiej,
 • Małgorzacie Maciejewskiej,
 • Anecie Miciuk,
 • Paulinie Obirek,
 • Katarzynie Plister,
 • Lidii Śniosek,
 • Annie Trapczyńskiej,
 • Wioletcie Ziółkowskiej.

Fundatorem wszystkich nagród w postaci okazałych zestawów edukacyjnych oraz słodkiego poczęstunku było konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

oprac. Ewa Sobota