Przypominamy, że konkurs „Zdarzyło się…” był inicjatywą z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej, skierowaną do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa zachodniopomorskiego. Miał charakter tematyczny i był związany z historią miejscowości, najbliższej okolicy ucznia. Organizatorem konkursu było Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej oraz poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie dowiedzieli się, które wydarzenia z najnowszej historii Polski, regionu, rodzinnej miejscowości zmieniły losy ich dziadków, rodziców, a nawet ich własne. Uczestnicy mogli wyobrazić sobie, w jaki sposób wielkie zmiany mogą oddziaływać na życie jednego człowieka. Uczniowie wyrażali własne emocje, stosując wybrane przez siebie środki artystycznego wyrazu. Udział w konkursie przyczynił się również z pewnością do wszechstronnego rozwoju i doskonalenia umiejętności związanych z edukacją humanistyczną i artystyczną. Celem konkursu było także wyzwolenie ciekawości poznawczej, kreatywności oraz twórczych działań dzieci i młodzieży, a przede wszystkim kształtowanie postawy miłości do małej ojczyzny.

Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu pracy składającej się z dwóch części: plakatu oraz spójnej z nim pracy literackiej, w której autor wcielił się w rolę uczestnika lub świadka wydarzeń. Przedstawione zdarzenia powinny być osadzone w realiach powojennej przeszłości własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. Praca miała dotyczyć przełomowych momentów naszej lokalnej historii po 1945 roku.

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
•    Agnieszka Kuchcińska-Kurcz – przewodnicząca konkursu
•    Ewa Bydałek
•    Ewa Sobota
•    Edyta Szumocka – koordynator konkursu
•    Justyna Wnuk – egzaminator maturalny, XI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
zadecydowała i zatwierdziła listę laureatów konkursu.

Ze szkół podstawowych nadesłano 42 prace z 17 szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wyniki prezentują się następująco:
•    I miejsce – Amelia Natalia Robelka ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 96 pkt
•    II miejsce – Paweł Grzejszczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 93 pkt
•    II miejsce – Maria Lenczewska ze Szkoły Podstawowej nr 61 w im. Michała Kmiecika w Szczecinie – 93 pkt
•    II miejsce – Mikołaj Nowek ze Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie – 93 pkt
•    III miejsce – Zuzanna Gubała ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie – 91 pkt
•    III miejsce – Kacper Kutkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie – 91 pkt
•    III miejsce – Amelia Szurko i Martyna Wolanicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu – 91 pkt

Komisja przyznała wyróżnienia I stopnia pracom, które uzyskały 90 punktów. Otrzymują je uczennice i uczniowie:
•    Małgorzata Gałek ze Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie
•    Gabriela Ilas i Gabriela Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
•    Karolina Sammel ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
•    Wiktoria Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
•    Aleksandra Zioła ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

Ośmiorgu uczennicom i uczniom Komisja przyznała także wyróżnienia II stopnia. Otrzymują je:
•    Jacek Artyszuk i Marek Artyszuk ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
•    Szymon Cieślikiewicz i Piotr Wójcikowski ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie
•    Kinga Jarosińska ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju
•    Karolina Kurczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
•    Ireneusz Sagan z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach
•    Wiktoria Szarzec ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Warpnie

Ponadto, ze względu na szczególne walory, wyróżnienie za najlepszą pracę literacką przyznano Adamowi Kaczmarkowi ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.
Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia specjalne za oryginalną formę oraz walory artystyczne plakatu. Otrzymują je następujący uczestnicy konkursu:
•    Fabian Kiciński ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach
•    Angelika Mleczko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Władysława Szafera w Wapnicy
•    Zuzanna Pietrzak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach

 

Wyniki konkursu dla uczniów gimnazjów prezentują się następująco:
•    I miejsce - Igor Szukalski z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie – 92 pkt
•    Wyróżnienie -  Pascal Getka i Amelia Macewicz z Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznym w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy sukcesu uczennicom, uczniom i ich opiekunom merytorycznym. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbędzie się zgodnie z regulaminem po wakacjach.

Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Sobota (tel. 693 451 550) lub Edyta Szumocka (tel. 797 400 437).

 

Opracowała Edyta Szumocka