Sztuka rozmowy

Warsztaty z historii mówionej są adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą mogli poznać tajniki nagrywania notacji ze świadkami historii. Nauczą się, jak konstruować pytania, jak operować sprzętem, aby nie zakłócać przebiegu spotkania. Chętni będą mogli nagrać notację ze świadkiem historii pod  opieką pracownika, a tak przygotowany materiał zasili zbiory CDP.

Prowadząca: Aneta Popławska-Suś
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60 minut

Zostań przewodnikiem w CDP

Warsztaty adresowane do młodzieży licealnej i studentów.
Pod opieką pracowników młodzież dokładnie pozna wystawę stałą CDP, jej najważniejsze wątki oraz nauczy się oprowadzać po ekspozycji. Po pomyślnie zdanym egzaminie młodzi przewodnicy będą mogli – pod okiem kuratora wystawy – oprowadzać rówieśników.

Prowadzące: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Aneta Popławska-Suś
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60 minut

 

oprac. Edyta Szumocka