Przyśpieszony Dzień Dziecka

Katyń – w rocznicę zbrodni

Konkurs „Z kart pamiętnika”

Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923

„Marzec '68 niechlubną kartą dziejów naszego narodu”. Debata oksfordzka w MNS-CDP

Promocja książki pt. „Region, czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1989”

„Migracje i transformacje. Życie w epokach wielkich przemian i przełomów” – promocja książki

Film o Lexie Drewińskim - „Lex Drewiński w Kosmosie”