Ekspozycja powstała z okazji zbliżającej się 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Można ją będzie oglądać do połowy lutego 2022 roku. Organizatorami są Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wystawa przypomni dramatyczny moment wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, a także następujące po tym fakcie miesiące. Archiwalne zdjęcia i dokumenty pokażą rzeczywistość, z którą musieli zmierzyć się Polacy w grudniu 1981 r. Przypomniane zostaną wszystkie najważniejsze wątki ogólnopolskie, ale przede wszystkim wydarzenia szczecińskie, mniej znane w kraju, a nawet wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Oglądając wystawę widz będzie mógł śledzić przygotowania do stanu „W”, rozpoczęły się one właściwie wraz z rozpoczęciem wielkich protestów na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Unaoczniono tu także perfidię władzy, pozorującej dialog, coraz trudniejsze życie w pogrążonym w kryzysie kraju, a wreszcie moment kluczowy w rozprawieniu się z „Solidarnością”, gdy na ulice Polski wyjechały czołgi i transportery opancerzone, a do więzień i ośrodków internowania trafiły tysiące działaczy związku.

Przypomniane zostaną ofiary stanu wojennego, narzucony wojenny porządek, izolacja kraju, jeszcze bardziej pogłębiająca – i tak już gigantyczny – kryzys gospodarczy.

Widz będzie mógł się przekonać, że stan wojenny, choć formalnie zniesiony 22 lipca 1983 r., trwał w różnych formach aż do końca systemu. Na ocenę działań prowadzonych przez władze PRL miały wpływ procesy sądowe wytaczane autorom stanu wojennego długo po przełomie ustrojowym. Istotne znaczenie miało też śledztwo szczecińskie, umożliwiło ono wymierzenie sprawiedliwości także wykonawcom poleceń płynących z góry.

Kurator wystawy: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Recenzent: prof. Antoni Dudek
Projekt graficzny: Agata Jaz-Napieraj
Korekta: Wiktoria Klera-Olszak, Oliwia Łachowska
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

Obchody 40. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2021 r. 
Godz. 13.00 -  otwarcie wystawy plenerowej pt. „1981. Stan „W”
Godz. 18.00 – promocja książki Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz pt. „1981. Stan „W” połączona z debata pt. „Winni i skrzywdzeni”. W debacie weźmie udział prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Komisji Głównej Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.

14.12.2021 r. 
Godz. 17.00 – pokaz filmu dokumentalnego o pacyfikacji Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w nocy z 14 na 15 grudnia 1981 r. z udziałem autorek Moniki Mazanek i Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz. Spotkanie świadków historii. 

Obchody 51. Rocznicy Grudnia ‘70

15.12.2021 r.
Godz. 17.00 – pokaz filmu dokumentalnych pt. „Grudzień nasz i wasz” w reż. Joanna Pieciukiewicz, Dyskusja po filmie.

17.12.2021 r. 
Godz. 16.00 – spotkanie na pl. Solidarności (organizator Szczecińska Agencja Artystyczna: pokaz na telebimie filmu zrealizowanego na podstawie widowiska historycznego pt. „Grudzień ‘70” w 2020 r. w Szczecinie oraz teledysku, który powstał w oparciu o ten film, odczytanie fragmentów prac nadesłanych na konkurs MNS-CDP dotyczących Grudnia ’70.Rozdawanie ulotek grudniowych przez rekonstruktorów występujących w filmie i teledysku.
Godz. 17.00 – „Światła Pamięci” – coroczna akcja MNS-CDP: układanie zniczy na pl. Solidarności w napis GRUDZIEŃ 70 z udziałem młodzieży i mieszkańców Szczecina.