W przededniu Narodowego Święta Niepodłegłosci proponujemy powtórkę z historii i rodzinne rozwiązanie ekstremalnie trudnego quizu. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Powodzenia!

Pytania poniżej lub w formacie .pdf: KLIK

Poprawne odpowiedzi na końcu quziu (w wersji .pdf na ostatniej planszy)

 

Pytanie 1.
Powstałe w roku 1914 Legiony Polskie deklarowały udział w I wojnie światowej po stronie:
A. Francji
B. Rosji
C. Austro-Węgier.

 

Pytanie 2.
Pierwszym dowódcą I Brygady Legionów był:
A. Stanisław Szeptycki
B. Józef Piłsudski
C. Kazimierz Sosnkowski.

 

Pytanie 3.
Niemcy i Austro-Węgry w roku 1916 zapowiedziały utworzenie państewka polskiego pod protektoratem Niemiec w dokumencie znanym jako:
A. Akt 5 listopada
B. Akt 11 listopada
C. Akt 18 listopada.

 

Pytanie 4.
W roku 1917 we Francji  powołano ochotniczą formację wojskową pod dowództwem Józefa Hallera  – Armię Polską. Jej potoczna nazwa to:
A. Biała Armia
B. Błękitna Armia
C. Niebieska Armia.

 

Pytanie 5.
Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
A. 118
B. 123
C. 132.

 

Pytanie 6.
Jaki jest tytuł dzieła Stanisława Bagińskiego?
A. Rozbrajanie Niemców w Warszawie
B. Klęska zaborców w 1919 roku
C. Polacy! Wybiła godzina wolności! 

baginski 11 11


Pytanie 7.
Kto wygłosił pięciogodzinne expose na konferencji pokojowej w Paryżu, przedstawiając polskie żądania?
A. Jędrzej Moraczewski
B. Ignacy Jan Paderewski
C. Roman Dmowski.

 

Pytanie 8.
Kto i kiedy stanął na czele tzw. rządu lubelskiego?
A. Ignacy Daszyński w dniu 7 listopada 1918 r.
B. Józef Piłsudski w dniu 11 listopada 1918 r.
C. Jędrzej Moraczewski w dniu 18 listopada 1918 r.

 

Pytanie 9.
W dniu 11 listopada 1918 r. Józef Klemens Piłsudski…
A. Otrzymał od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo oraz dowództwo nad wojskiem
B. Powierzono mu misję utworzenia nowego rządu z siedzibą w Warszawie
C. Uzyskał pełnię władzy na terenie byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego.

 

Pytanie 10.
Autorem obrazu „Piłsudski na Kasztance” był:
A. Józef Mehoffer
B. Wojciech Kossak
C. Michał Bylina.

pilsudski 11 11Pytanie 11.
Prawa wyborcze dla kobiet ostatecznie wprowadził „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” podpisany przez Naczelnika Państwa w roku 1918 w dniu:
A. 11 listopada
B. 18 listopada
C. 28 listopada.

 

Pytanie 12.
Które wydarzenie nie przesądziło o włączeniu Wielkopolski do Polski w 1919 roku?
A. Wynik plebiscytu miejscowej ludności
B. Zwycięskie powstanie narodowe
C. Postanowienia konferencji pokojowej.

 

Pytanie 13.
Kwestię wschodniej granicy Polski uregulowano na podstawie traktatu ryskiego. Kiedy nastąpiło jego podpisanie?
A.  16 marca 1921 r.
B.  17 marca 1921 r.
C.  18 marca 1921 r.

 

Pytanie 14.
Na pierwszego prezydenta odrodzonej Polski wybrano:
A. Gabriela Narutowicza
B. Stanisława Wojciechowskiego
C. Ignacego Mościckiego.

 

Pytanie 15.
„Najważniejszą  rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”. Słowa te wypowiedział Ignacy Jan Paderewski. Jaką funkcję publiczną pełnił w II RP?
A. Ministra kultury
B. Marszałka sejmu
C. Premiera rządu.

 

Pytanie 16.
W którym roku Narodowe Święto Niepodległości zostało zniesione na mocy ustawy?
A. 1939
B. 1945
C. 1956.

 

Pytanie 17.
Ten fakt nie miał wpływu na ostateczny kształt zachodniej granicy odrodzonej Polski:
A. Walki Polaków o Wilno
B. Trzy powstania śląskie
C. Powstanie wielkopolskie.

 

Pytanie 18.
 Mapka odnosi się do następującego wydarzenia:
A. Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
B. Terenów objętych I, II i III powstaniem śląskim
C. Reparacji po zakończeniu I wojny światowej.


mapka 11 11


Pytanie 19.
Który z wymienionych poniżej faktów miał miejsce w dniu 11 listopada 1918 roku?
A. W Compiegne podpisano zawieszenie broni
B. Ukazało się orędzie prezydenta W.T. Wilsona
C. W Rosji doszło do przewrotu bolszewickiego.

 

Pytanie 20.
Kto napisał zamieszczony poniżej wiersz?     
 
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!                                                    
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,                                        
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. 
Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy. 
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można:
Sobą! 

A. Kazimiera Iłłakowiczówna
B. Leopold Staff
C. Julian Tuwim.

 

Poprawne odpowiedzi:
1. C
2. B
3. A
4. B
5. B
6. A
7. C
8. A
9. A
10. B
11. C
12. A
13. C
14. A
15. C
16. B
17. A
18. A
19. A
20. B

 

Opracowanie: Ewa Sobota
Konsultacja: Edyta Szumocka