13 grudnia 2021 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy we współpracy z konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało debatę oksfordzką. Wydarzenie pod tytułem „Stan wojenny na zawsze podzielił Polaków” skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniu 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce reprezentanci szczecińskich szkół: V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino, w Przestrzeni Dialogu, zmierzyli się na argumenty, podejmując niełatwą próbę oceny tamtych dramatycznych wydarzeń.

Gościem specjalnym dysputy był świadek historii pan Artur Balazs, współtwórca NSZZ „Solidarność” RI, który gratulując obu zespołom, zachęcał młodych ludzi do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Warto wspomnieć, że Sieć Ziem Zachodnich i Północnych ufundowała wszystkim uczestnikom debaty okazałe nagrody rzeczowe. Okolicznościowe upominki przekazano także w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Po słodkim poczęstunku uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w otwarciu wystawy plenerowej autorstwa Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz „1981. Stan »W«”, którą oglądać można na placu Solidarności.

oprac. Ewa Sobota