Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na debatę „Ukraina: wczoraj, dziś i jutro” z udziałem m.in. Kseni Borodin, Jana Syrnyka, Tomasza Dostatniego (OP), Przemysława Fenrycha oraz Kazimierza Wóycickiego. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 25 marca 2022 roku o godzinie 17.00  w Sali konferencyjnej / przestrzeni dialogu. Wstęp wolny.

Napad Rosji na Ukrainę spowodował, że Europa i świat, także my, w Polsce, żyjemy w cieniu wojny, w zagrożeniu. Ukraińcy walczą z rosyjskim agresorem, doświadczają bólu, cierpień, bestialstwa, ludobójstwa. Miliony z nich musiały opuścić swe domy i miasta, ostrzeliwane, bombardowane, rujnowane. Ponad dwa i pół miliona uchodźców przekroczyło granicę z Polską. Szukają bezpieczeństwa w wielu krajach. Tysiące są w naszym regionie i w Szczecinie. Solidarność z Ukrainą łączy dziś całe narody. Najpiękniejsze jej świadectwa to udzielnie gościny uchodźcom w prywatnych domach, które jednak nie zastąpią im ich własnych domów.  

Co wiemy o Ukrainie, jej historii, wojnie? Jak pomagamy i jak jeszcze możemy pomagać? Kiedy nastąpi zawieszenie broni i pokój? Jaka będzie przyszłość Ukrainy, a tym samym nasza, Europy i świata? Jaka będzie przyszłość relacji polsko-ukraińskich?

 

W debacie udział wezmą: 

Ksenia Borodin, lwowianka, po napadzie Rosji na Ukrainę zamieszkała Szczecinie. Filolożka, slawistka, tłumaczka z polskiego i czeskiego, absolwentka Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie, studiów podyplomowych języka polskiego, polskiej literatury i kultury w Katowicach, przebywała na stypendiach w Warszawie, wykładała język ukraiński dla cudzoziemców na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracuje w Katedrze Filologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, jest autorką dysertacji „Kolekcja Wacława z Oleska »Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego« w dziejach folkloru ukraińskiego”, monografii „Pieśń ukraińska w zainteresowaniach Wacława Zaleskiego”, współautorka (z Iwanną Honak) serii książek „Lwów po polsku”, z których dotychczas ukazały się trzy: „Imię domu oraz inne napisy”, „Miejskie życie na co dzień”, „Znak jakości”.

Jan Syrnyk, działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, przewodniczący szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, członek Rady Głównej ZUwP, współautor audycji „Posydeńki” w PR Szczecin, współtwórca Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, współorganizator „Spotkań kultur” i „Dni Kultury Ukraińskiej” w Szczecinie. Swoje bogate zbiory użyczył na wystawę „Depozyt pamięci – ukraiński strój ludowy”. Odznaczony medalem Caritas „In Caritate service”. Od ośmiu lat prowadzi z Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego i ks. Robertem Rosą, proboszczem szczecińskiej parafii greckokatolickiej, akcję „Razem pomóżmy Ukrainie”, za co obaj zostali uhonorowani nagrodą prezydenta Ukrainy. 

Tomasz Dostatni (OP), dominikanin. O. Jan Góra pisał, że jego „pasją jest przezwyciężanie podziałów w świecie […], pragnienie obalania murów, obniżania ich, by ludzie mogli się do siebie zbliżyć i wzajemnie uznać siebie i swoją inność”. Absolwent filozofii. Mieszkał w Pradze, gdzie był przełożonym nowicjatu, proboszczem parafii, korespondentem Radia Watykańskiego i KAI. Tłumacz z czeskiego. W Poznaniu i Lublinie był szefem Fundacji „Ponad granicami” (2000–2020), współorganizatorem programów „Przekraczać mury” i „Europa, ale jaka”, prowadził konwersatoria „Przedsiębiorczość – kultura – religia” (Poznań), „Jak żyć” (Lublin). Twórca i moderator (współmoderator) debat m.in. „Ponad granicami”, „Dwie ambony”, uczestnik działań ekumenicznych, spotkań młodzieży „Lednica 2000”, gremiów ds. Polonii i Polaków za granicą, sygnatariusz „Listu zwykłych księży”, członek m.in. Rady Teatru Starego (Lublin) i festiwalu „Stolica Języka Polskiego” (Szczebrzeszyn). Na YouTubie prowadzi swój kanał „Otwarta Brama”. Autor i współautor książek na temat życia chrześcijańskiego, tradycji, kultury i życia religijnego w Republice Czeskiej, działalności Teatru NN Brama Grodzka, ekumenizmu, kontaktów polsko-żydowskich, polsko-czeskich, polsko-ukraińskich („Duchowe wędrowanie”). Od 2020 r. mieszka i pracuje w Szczecinie. 

Przemysław Fenrych,historyk, absolwent UAM, przed 1980 r. działacz opozycji demokratycznej, ruchów katolickich, m.in. Szczecińskiego Klubu Katolików, współtwórca i publicysta niezależnych periodyków, od 1980 r. związanym z Solidarnością, internowany (1981–1982). Działacz Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego, redaktor naczelny tygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, dyrektor Ośrodka Radia i TV w Szczecinie (1990–1991), radny Szczecina (1998–2002). Od 1991 r. do dziś związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor opracowań na tematy samorządowe, organizator projektów obywatelskich, realizowanych w Polsce, Białorusi, Tunezji, Kazachstanie, Ukrainie. Od ponad dwudziestu lat systematycznie jeździ do Ukrainy, realizując tam m.in. program „Przejrzysta Ukraina”.

Kazimierz Wóycicki, historyk, politolog, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, internowany (1981–1982). Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Więź” (1973–1983), dziennikarz prasy drugiego obiegu, BBC (1986–1987), redaktor naczelny „Życia Warszawy” (1990–1993), działu informacji krajowej Wiadomości I Programu TVP (1993–1996). Niemcoznawca, autor opracowań niemcoznawczych, m.in. „Jak rozmawiać z Niemcami” (współautor: Waldemar Czachur), dyrektor Instytutów Polskich w Düsseldorfie (1996–1999) i Lipsku (2000–2004). Gościnny wykładowca uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim, autor książek „W pogoni za wolnością. Białoruska rewolucja”, „Krótka historia UPA w Polaków. Czy historycy nas pogodzą?”, autor bloga, w którym zamieszcza komentarze na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie. Pierwszy dyrektor IPN w Szczecinie (2004–2008), współtwórca Instytutu Niemiec i Europy Północnej i Grupy Kopernika, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, moderator „Forum Polska-Niemcy”, współautor „Kalendarium niezwykłego miasta. Szczecin 1945–1989”, Ambasador Szczecina.

Gości i uczestników spotkania przywita Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, spotkanie poprowadzi Bogdan Twardochleb.