Zapraszamy w czwartek, 21 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00, na prelekcję  pt. „Rapallo 1922. U źródeł dwudziestowiecznego kompleksu niemiecko-rosyjskiego”, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego – Pierre’a Frederica Webera. Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej/Przestrzeni dialogu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na pl. Solidarności 1. 

Sto lat temu, 16 kwietnia 1922 r., we włoskim mieście Rapallo, Niemcy i Rosja Sowiecka podpisały traktat o ustanowieniu stosunków, dzięki któremu została przerwana izolacja RFSRR na arenie międzynarodowej. Układ zaproponowany przez Sowietów podpisany został przez Georgija Cziczerina (sowieckiego komisarza spraw zagranicznych) oraz Walthera Rathenaua, ministra spraw zagranicznych Niemiec.  

Dokument przywracający stosunki między Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką, a Rzeszą Niemiecką oraz mający rozstrzygnąć kwestie roszczeń związanych z kosztami wojennymi i odszkodowaniami, był w rzeczywistości „przykrywką” do tajnego porozumienia zawartego przez obie strony kilka miesięcy później. W sierpniu Sowieci i Niemcy podpisali porozumienie o współpracy wojskowej, dzięki niemu RFSRR zyskała dostęp do najnowszych technologii, a Rzesza Niemiecka, wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego mogła – na sowieckich poligonach – szkolić wojsko i testować różne typy broni. Protesty państw zachodnich nie przyniosły żadnego efektu.

W jaki sposób zawarcie układu wpłynęło na dalsze losy Europy i wybuch drugiej wojny światowej? Czy Europa wyciągnęła wnioski z lekcji sprzed stu lat? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi przyniesie prelekcja, a także zaplanowana po jej zakończeniu dyskusja z publicznością. 

 

Pierre Frederic Weber – historyk i politolog, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, magister filologii germańskiej i historii, doktor nauk w zakresie historii stosunków międzynarodowych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii. W swojej pracy badawczej zajmuje się stosunkami Niemiec z krajami Europy Środkowej po roku 1945; stosunkami polsko-francuskimi; interakcjami francusko-niemiecko-polskimi w latach 1945–1989/1990 oraz we współczesności; procesami normalizacyjnymi między Wschodem a Zachodem; emocjami (m.in. strachem) w stosunkach międzynarodowych. Interesuje się też historią kultury Francji i obszaru francuskojęzycznego oraz komunikacją międzykulturową. 

Od 2018 r. Pierre Frederic Weber pełni zaszczytną funkcję konsula honorowego Francji w Szczecinie. 

 

 

0017 rap 05

źródło: www.1000dokumente.de