Świątecznego nastroju, zdrowia, pogody ducha i nadziei

życzy

Lech Karwowski
dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z pracownikami 

 

MNS wielkanoc 1