Zapraszamy w piątek, 25 sierpnia 2023 roku, o godz. 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na promocję książki pt. „Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej MNS–CDP na placu Solidarności 1 w Szczecinie.

SplotyFoto

Relacje polsko-ukraińskie nie należą do najłatwiejszych. Rosyjska agresja na Ukrainę i wsparcie, którego udzieliła strona polska, przyczyniło się do chwilowego wyciszenia kwestii związanych z pamięcią o spornych momentach w historii tych dwóch narodów. Nie zostały one jednak zapomniane i ciągle wymagają podjęcia publicznego dialogu.

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na te potrzebę. Rozmowa publicystki Izy Chruślińskiej z wieloletnim szefem Związku Ukraińców w Polsce, Piotrem Tymą, to prezentacja relacji polsko-ukraińskich z perspektywy polskiego obywatela pochodzenia ukraińskiego, podejmującego walkę o zachowanie pamięci na temat swojej rodzimej tradycji i kultury. Jak sam mówi: „Bycie Ukraińcem z Polski to ciągłe odnajdywanie nici i splotów łączących mnie z historią, kulturą i tradycją mojej małej ojczyzny. To też przyjmowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu tych splotów, poznawanie i zachowywanie kultury i języka ukraińskiego, poznawanie przeszłości terenów, z których wywodzili się moi przodkowie. Jest to proces, który musi trwać nieustannie w każdym pokoleniu, byśmy my – Ukraińcy z Polski – nie stali się tylko kategorią z przeszłości. Bycie Ukraińcem z Polski oznacza stałą walkę – o tożsamość, o język. Ale również – bycie obywatelem Rzeczpospolitej z wszystkimi prawami i obowiązkami.”

Promocja książki organizowana jest w ramach projektu „Rozrzucone fragmenty – Depozyty pamięci 5.0”, współfinansowanego przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Iza Chruślińska – publicystka, od drugiej połowy lat 90. XX wieku działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, promocji Ukrainy w Polsce, mniejszości ukraińskiej, związana ze środowiskiem Związku Ukraińców w Polsce, kijowskim środowiskiem „Ducha i Litery”, publikuje w prasie, autorka książek poświęconych tematyce ukraińskiej i relacji polsko-ukraińskich wydanych w Polsce i Ukrainie, m.in. „Ukraiński palimpsest. Rozmowy z Oksaną Zabużko” (Wrocław 2013, Kijów 2014), „Zrozumieć Ukrainę. Rozmowy z Jarosławem Hrycakiem” (drugie wydanie poszerzone i uzupełnione, Warszawa 2022), członkini ukraińskiego oddziału PEN Clubu.

Piotr Tyma – wieloletni lider mniejszości ukraińskiej w Polsce, prezes Związku Ukraińców w Polsce (2006–2021), historyk z wykształcenia, członek Komisji Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców oraz Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych, autor reportaży telewizyjnych poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej, publikuje w prasie, współautor z Izą Chruślińską dwóch książek: „Wiele twarzy Ukrainy” (Lublin 2005) oraz „Diałohy porozuminnia. Pro ukrajinśko-jevrejśki vzajemyny” (Kijów 2010).