Zapraszamy w czwartek, 9 listopada 2023 r., o godz. 18.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na debatę pt. „Tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców”. Podczas spotkania socjologowie z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawią wyniki najnowszych badań sondażowych, zrealizowanych na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego województwa. Zaproszenie do dyskusji przyjęli: dr Robert Bartłomiejski, dr Włodzimierz Durka, dr Sebastian Kołodziejczak, dr Remigiusz Szauer i dr Albert Terelak. Spotkanie poprowadzi dr hab. Maciej Kowalewski.

Socjolodzy zauważyli, że w dyskusjach o naszym „narożniku mapy” przywoływane są cechy i opinie mieszkańców Pomorza Zachodniego, rzadko jednak przywoływane są aktualne badania. Naukowcy rozmawiać będą o tożsamości, zakorzenieniu, kapitale społecznym, związkach z morzem. Poszukają odpowiedzi na nurtujące Pomorzan pytania: „kim jesteśmy?”, „co sądzimy o swoim pochodzeniu, historii i religijności?” i „czy proces wrastania i zakorzeniania się można uznać za zakończony?”.

 

Dr Albert Terelak, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się głównie metodologicznymi zagadnieniami badania problemów społecznych. W pracach badawczych koncentruje się na kwestiach migracji i tożsamości lokalnej oraz regionalnej, od wielu lat bada zjawiska związane z przemocą domową.

Dr Robert Bartłomiejski, socjolog i europeista. Od 2017 roku zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Naukowo i z zamiłowania jest badaczem w dziedzinie socjologii miasta, ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z portami, morzem i życiem miejskim.

Dr Włodzimierz Durka, socjolog, adiunkt, pracujący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego główne zainteresowania skoncentrowane wokół socjologii gospodarki, rozwoju lokalnego i regionalnego. Od 1989 roku badacz i praktyk transformacji społeczno-gospodarczej i modernizacji Pomorza Zachodniego.

Dr Remigiusz Szauer, socjolog, teolog, politolog. Adiunkt w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się badaniami z zakresu socjologii religii, duchowości i moralności, a także zagadnieniami związanymi z socjologią młodzieży. Autor artykułów naukowych i monografii dotyczących religijności mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Dr Sebastian Kołodziejczak socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się głównie kwestiami powstawania i zmiany norm społecznych. W pracach badawczych koncentruje się na kwestiach migracji i tożsamości lokalnej oraz regionalnej, od wielu lat bada zjawiska związane z przemocą domową.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US – dyrektor Instytutu Socjologii, kierownik katedry UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

 

Tozsamosc pomorza Zachodniego i jego mieszkancow11