Zapraszamy w piątek, 12 grudnia 2023 roku, o godz. 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na debatę o tożsamości lokalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego. Rozmawiać będziemy wspominając o działalności regionalnych izb pamięci oraz zwracając uwagę na stosunek mieszkańców do niemieckiego dziedzictwa.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli dr Agata Jankowska, koordynatorka projektu „Ocalone dziedzictwa. Regionalne izby pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”, Zuzanna Gonera i Jakub Tomaszewicz ze Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej MNS–CDP na placu Solidarności 1 w Szczecinie.

 

Będzie to kolejne spotkanie poświęcone tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. W listopadzie, w trakcie debaty w MNS–CDP, socjolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawili wyniki swoich badań na temat tożsamości regionalnej i procesu zakorzeniania się mieszkańców Pomorza Zachodniego. Kilka tygodni później, otwarciu wystawy „Wieża Babel. Pomorze Zachodnie po 1945 roku” towarzyszyła debata pt. „Szczecin – miasto, którego nie ma w regionie, którego nie widać” , podczas której dyskutowaliśmy m.in. o żarcie funkcjonującym od pewnego czasu w internetowej przestrzeni publicznej, dotyczącym tego, że Szczecin nie istnieje. Czy zaznaczony na końcu polskiej mapy Szczecin ani historycznie, ani współcześnie nie wyróżnia się niczym w ogólnopolskiej przestrzeni publicznej? Wirtualny niebyt stolicy województwa, miasta portowego (czy aby na pewno?) z dużym zapleczem przemysłowym śmieszy i smuci zarazem.

Nie znaczy to wcale, że mieszkańcy tych terenów nie czują się związani z regionem. Lokalna tożsamość Pomorza Zachodniego tworzy się oddolnie. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi mieszkańcami swoich miast, miasteczek, wsi czy nawet osiedli, dzięki świadomości historii i lokalnej działalności społecznej przywracamy i pielęgnujemy pamięć także o ich niemieckiej przeszłości.

Debata ma na celu stworzenie otwartej przestrzeni do rozmowy na temat różnorodności dziedzictwa Pomorza Zachodniego oraz wpływu izb pamięci na tworzenie się lokalnej tożsamości. Poprzez dyskusję chcemy lepiej zrozumieć, jak niemieckie dziedzictwo wpływa na kształtowanie się tożsamości mieszkańców regionu oraz jakie znaczenie mają izby pamięci w tym kontekście.

 

Agata Jankowska – dr, historyczka, dziennikarka i fotografka. Koordynatorka projektu „Ocalone dziedzictwa. regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych w regionie Pomorza Zachodniego”. Projekt realizowany jest przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim, finalistka konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie (2012) oraz laureatka X. edycji konkursu (drugie miejsce za pracę doktorską), stypendystka Programu GEOP w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; interesuje się studiami nad Holokaustem, teorią i metodologią historii oraz krytycznymi studiami nad wizualnością.

Zuzanna Gonera – członkini stowarzyszenia Denkmal Pomorze, z wykształcenia antropolożka. Do jej zainteresowań naukowych należy historia XX wieku, szczególnie ta lokalna i jej wpływ na współczesną tożsamość pogranicza polsko-niemieckiego. Z miłości do estetyki międzywojennej zbiera i nosi oryginalną odzież z tej epoki.

Jakub Tomaszewicz – członek stowarzyszenia Denkmal Pomorze od 2022 r. Z wykształcenia prawnik, który zainteresowany jest szczególnie dziewiętnasto- i dwudziestowieczną historią Szczecina. W wolnych chwilach po pracy, przeszukuje materiały archiwalne, gazety z poprzednich epok oraz książki, aby jak najlepiej poznać przeszłość naszego miasta i móc podzielić się tą wiedzą z innymi.