Muzeum Żydowskie w Berlinie – wyjazdowa lekcja historii MNS–CDP

Godziny otwarcia muzeum w okresie świątecznym

Pamięci Grudnia '70 – zapal znicz na pl. Solidarności

Pacyfikacja „Warskiego” w „Przełomach”

Debata: PONIEMIECKIE. Dziedzictwo oswojone?

Przegląd piosenki patriotycznej „Śpiewający Mały Patriota”

Debata „Październik '56 – zawiedzione nadzieje”

Wyjazdowe lekcje historii