Głównym zadaniem Archiwum Historii Mówionej jest utrwalanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom historii życia zwykłych i jednocześnie niezwykłych ludzi, którzy uczestniczyli w ważnych wydarzeniach Szczecina, Pomorza Zachodniego, Polski i świata. Zależy nam na pokazaniu historii oddolnej ludzi, którzy opowiedzą nam historię swojego życia, historię wielką z perspektywy jednostki. Demokratyzacja pamięci po roku 1989 pozwoliła ludziom dotąd marginalizowanym, na dzielenie się swoimi przeżyciami – niekiedy bardzo bolesnymi i traumatycznymi. Często są to osoby w podeszłym wieku, dla których taka opowieść może być ostatnią szansą na zapisanie się na kartach historii. Nie pozwólmy im odejść, wraz z ich wspomnieniami.

 

oprac. Aneta Popławska-Suś

Grudzień '70 - Wspomnienia Waldemara Brygmana

Zeznania poszkodowanego cywila Waldemara Brygmana (wówczas lat 15).

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

Wywiad z Bronisławem Kowalczykiem

Wywiad z Bronisławem Kowalczykiem, bratem Jadwigi Kowalczyk (16 lat) zmarłej od rany postrzałowej głowy dnia 17 grudnia w domu przy ul. Korsarzy 4.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

Wywiad z Teresą Dowlasz z d. Olesińska

Wywiad z Teresą Dowlasz z d. Olesińska. Dnia 18 grudnia na rogu ul. Jagiellońskiej i Wojciecha została raniona serią 11 strzałów, doznając ran klatki piersiowej oraz brzucha, porażenia kończyn dolnych, przerwania rdzenia kręgowego, zranienia nadnercza lewego i żołądka.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

Wywiad z Ireną Toczek z d. Biernat

Wywiad z Ireną Toczek z d. Biernat, siostrą Zygmunta Toczka (23 lata), zabitego dnia 17 grudnia przed Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej - rana postrzałowa klatki piersiowej i szyi.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

Wywiad z Bożeną Nadratowską

Wywiad z Bożeną Nadratowską, siostrą Stanisława Nadratowskiego.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.