Stacjonowanie wojsk radzieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Stacjonowanie wojsk radzieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Armia radziecka na Pomorzu Zachodnim

Armia radziecka na Pomorzu Zachodnim

Armia radziecka w gospodarce morskiej Szczecina

Armia radziecka w gospodarce morskiej Szczecina

Aparat przemocy

Aparat przemocy

Wojskowy Sąd Rejonowy

Wojskowy Sąd Rejonowy

Walki uliczne w Szczecinie w grudniu 1956 r.

Walki uliczne w Szczecinie w grudniu 1956 r.

Marcowe listy

Marcowe listy

Pod opieką św. Jakuba

Pod opieką św. Jakuba