W ostatniej fazie II wojny światowej wojska radzieckie uwolniły od armii hitlerowskich stare ziemie Rzeczypospolitej, znaczną część terytorium Niemiec i tereny kilku państw europejskich, zajmując pozycje zgodne z ekspansywną polityką ideologiczną Moskwy.

Ryszard Techman, Materiały aktowe pełnomocników wojewody szczecińskiego do przejmowania i zagospodarowania mienia poradzieckiego 1991-1999
Studia Zachodnie 2002, t. 6, s. 259-273