Począwszy od jesieni 1943 r. toczyła się na arenie międzynarodowej decydująca batalia o miejsce Polski w powojennej Europie. W wyniku układów jałtańskiego i poczdamskiego, jak również ukształtowania się rzeczywistej sytuacji po wkroczeniu Armii Czerwonej na byłe tereny Rzeczypospolitej i ziemie poniemieckie, Polska skazana została na kuratelę Związku Radzieckiego.

Ryszard Techman, Stacjonowanie wojsk radzieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 w: R. Techman, Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956, Poznań 2003, s. 19-73