W rezultacie objęcia Szczecina granicami Rzeczypospolitej, otworzyły się przed nim po II wojnie światowej zupełnie nowe możliwości rozwoju. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne na północno-zachodnich rubieżach kraju, stał się on "zwornikiem polskiej granicy na Odrze i na Bałtyku", a tym samym znalazł się w pierwszej linii narodowych interesów.

Ryszard Techman, Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947 w: Zeszyty Odrzańskie, Opole 2000, seria nowa, nr 18-19, s. 117-145