Wojna 1939 - 1945

Migracje 1939 - 1956

Stalinizm 1945 - 1956

Młodość 1956 - 1968

Stocznia 1945 - 1969

Niepokorne miasto: Grudzień '70 – Styczeń '71

Droga do wolności: Sierpień '80 – Grudzień '81

Zmierzch systemu: Sierpień '88 - Czerwiec '89