W skład Kolegium Doradczo-Programowego  MNS – CDP weszli:

 

Prof. Antoni Dudek

 

politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 2014 r.). W latach 2000-2011 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Członek Rady Naukowo-Programowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W badaniach naukowych skupia się na historii politycznej Polski po 1945 r. Ważniejsze książki: Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970 (1995), Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 (2004, wyd. II 2014), Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, tom 1 (2009), tom 2 (2010), Historia polityczna Polski 1989–2012 (2013).

 

Prof. Jerzy Eisler - Przewodniczący Rady

 

historyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2002 r. dyrektor warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W badaniach naukowych skupia się na historii politycznej Polski po 1945 r. Ważniejsze książki: Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje (1991), Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje (2000), „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL (2008), Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR (2014).

 

Prof. Krzysztof Kosiński

 

historyk, wykładowca Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W badaniach naukowych skupia się na historii społecznej Polski po 1945 r. Ważniejsze książki: O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach warszawskich (2000),  Nastolatki '81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności” (2002), Oficjalne i prywatne życie młodzieży w PRL (2006), Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka - obyczaje - szara strefa - patologie (2008).

 

Prof. Grzegorz Motyka

 

historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. W badaniach naukowych skupia się m.in. na stosunkach polsko-ukraińskich oraz polityce organów bezpieczeństwa PRL w stosunku do mniejszości narodowych. Ważniejsze książki: Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła (2011), Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953 (2014).

 

Dr hab. Małgorzata Machałek

 

historyk, wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego. W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniu Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. oraz dydaktyki historii. Ważniejsze książki: Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, pod red. J. Korzeniowskiego, M. Machałek (2011), Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956 (2012), Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Powstanie i działalność od marca do czerwca 1989 roku, pod red. M. Machałek, J. Macholak, W. Puzyna (2014).

 

Prof. Adam Makowski

 

historyk, dyrektor i wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach społeczno-gospodarczych Pomorza Zachodniego po 1945 r. Ważniejsze książki: Gospodarka Pomorza Zachodniego po Październiku 1956. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XIII (2004), Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960 (2006), Od idei samorządności do samorządzenia.

 

Prof. Jan Skórzyński

 

historyk, politolog wykładowca w Collegium Civitas, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W badaniach naukowych skupia się na historii Polski po 1945 r., m.in. zajmuje się ruchem społecznym NSZZ „Solidarność”. Ważniejsze książki: Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1995), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009), Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 (2014).

 

Statut Kolegium Doradczo-Programowego Centrum Dialogu „Przełomy”